Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Lê Minh;  Advisor: Bạch, Thành Công; Nguyễn, Châu (1996)

 • Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Vật lý điện từ -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Luận văn nghiên cứu các tính chất từ, điện, cấu trúc tinh thể và cấu trúc tế vi của Ferit từ mềm, trên cơ sở Ferit Ni-Zn và Mn-Zn. Trên cơ sở các loại vật liệu Ferit đã được nghiên cứu, bằng các phương pháp công nghệ khác nhau, tác giả đã tiến hành chế tạo các linh kiện Ferit sử dụng trong một số thiết bị điện tử dân dụng và chuyên dụng, chất lượng của các linh kiện đã được kiểm nghiệm trong phòng thí nghiệm và qua sử dụng thực tế.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thọ Hà;  Advisor: Trần, Tứ Hiếu; Từ, Vọng Nghi (1996)

 • Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về dòng chảy và Detector cực phổ, tác giả tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng Detector cực phổ trong phương pháp FIA để xác định lượng vết Nitrit trong nước thải, xác định Ion Nitrat bằng hệ cực phổ xúc tác và nghiên cứu áp dụng để xác định Nitrat trong nước sinh hoạt và các loại rau quả; xác định một số Vitamin, đặc biệt Vitamin nhóm B trong các loại dược phẩm chứa nếu phức tạp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể dùng Detectơ cực phổ phân tích dòng chảy vì nó cho độ chính xác cao hơn, tốc độ phân tích nhanh hơn.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Hùng;  Advisor: Phạm, Kỳ Anh (1996)

 • Tác giả trình bày phương pháp compact thu hẹp cải biên, bài toán tuyến tính không chỉnh trên compact yếu và một số phương pháp lặp-hiệu chỉnh, từ đó nêu một số kết luận về khả năng ứng dụng trong vật lý, trong xử lý thông tin, y học... của bài toán đặt không chỉnh.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Toán - Lý Toán học tính toán -- Trường đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Xuân Sơn;  Advisor: Nguyễn, Văn Cư; Ngô, Ngọc Cát (1996)

 • Trình bày hệ thống hoá 1 số vấn đề lý luận cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên môi trường nước và nghiên cứu những khả năng ứng dụng phương pháp bản đồ vào công tác nghiên cứu.Tác giả đi sâu nghiên cứu nguyên tắc, phương pháp diễn giải nội dung các thể loại bản đồ, các hệ thống bản đồ tổng hợp chuyên ngành thuỷ văn theo hệ thống: kiểm kê, đánh giá, dự báo, ứng dụng phương pháp bản đồ nghiên cứu tài nguyên môi trường nước ở 3 vùng lãnh thổ của Việt Nam.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Sử dụng hợp lý bảo vệ và cải tạo tài nguyên thiên nhiên -- Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đặng, Trung Thuận (1996)

 • Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Electronic Resources; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và đặc điểm của môi trường nước để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, qui luật phân bố và diễn biến ô nhiễm theo thời gian, từ đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm bảo vệ môi trường nước TP. Hồ Chí Minh.

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Văn Soa;  Advisor: Hoàng, Ngọc Long; Nguyễn, Xuân Hãn (1996)

 • Tác giả trình bày về lượng tử hoá trường hấp dẫn, khảo sát sự quang sinh của Gravitton bởi photon trong trường điện từ ngoài, từ đó đi sâu nghiên cứu sự chuyển hoá Graviton thành photon trong trường điện từ ngoài biến thiên tuần hoàn và sự chuyển hoá photon thành Axion trong truờng điện từ ngoài.; Electronic Resources; Luận án TS. Toán - Lý Vật lý lý thuyết -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà nội, 1996

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Loát;  Advisor: Phạm, Quốc Hùng (1996)

 • Trình bày tương tác của bức xạ Gamma mềm, nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản của tương tác gamma mềm với vật chất và một số vấn đề cơ bản của phương pháp phân tích hàm lượng nguyên tố theo bức xạ huỳnh quang X đặc trưng kích thích bởi gamma. Cuối cùng nghiên cứu và áp dụng phương pháp tỷ số phổ trong phân tích hàm lượng nguyên tố theo phổ huỳnh quang X đặc trưng trên phổ kế gamma nhấp nháy, đáp ứng yêu cầu của một số bài toán thực tế.; PTS. khoa học Toán - Lý Vật lý hạt nhân nguyên tử 01.01.03 Trường ĐHKHTN ĐHQG Hà nội; Electronic Resources