Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đào, Đình Bắc (1996)

 • Electronic Resources; Luận án PTS. Địa mạo và cổ địa lý -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996; Trên cơ sở khái quát lịch sử và phương pháp nghiên cứu địa mạo khu bờ biển, các nhân tố động lực tạo thành địa hình, tác giả tiến hành phân tích đặc điểm hình thái - động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng và diễn biến hình thái, động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng do con người khai thác, cải tạo địa hình và xác định nguyên nhân thành công và thất bại cũng như đề xuất những ý kiến nhằm khắc phục, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lan;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đặng, Trung Thuận (1996)

 • Luận án PTS. khoa học Địa lý - Địa chất Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996; Electronic Resources; Trên cơ sở tìm hiểu lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, những nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và đặc điểm của môi trường nước để đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường nước, qui luật phân bố và diễn biến ô nhiễm theo thời gian, từ đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm bảo vệ môi trường nước TP. Hồ Chí Minh.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thọ Hà;  Advisor: Trần, Tứ Hiếu; Từ, Vọng Nghi (1996)

 • Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; Trên cơ sở tìm hiểu tổng quan về dòng chảy và Detector cực phổ, tác giả tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng Detector cực phổ trong phương pháp FIA để xác định lượng vết Nitrit trong nước thải, xác định Ion Nitrat bằng hệ cực phổ xúc tác và nghiên cứu áp dụng để xác định Nitrat trong nước sinh hoạt và các loại rau quả; xác định một số Vitamin, đặc biệt Vitamin nhóm B trong các loại dược phẩm chứa nếu phức tạp. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể dùng Detectơ cực phổ phân tích dòng chảy vì nó cho độ chính xác cao hơn, tốc độ phân tích nhanh hơn.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hồng Thái;  Advisor: Trịnh, Hữu Hằng; Phạm, Thị Trân Châu; Nguyễn, Yên (1996)

 • Trên cơ sở tìm hiểu sơ lược về Proteinaza, chất ức chế Proteinaza, tác giả đi sâu nghiên cứu Proteinaza và chất ức chế proteinaza trong quá trình phát triển và biến thái sâu xanh từ ấu trùng đến con trưởng thành. Từ kết quả nghiên cứu tác giả rút ra một số kết luận quan trọng và nêu lên một số đề nghị nhằm ngăn chặn sự phát triển của sâu hại đối với nền nông nghiệp của nước ta.