Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Trọng Uyển; Nguyễn, Đình Bảng (1998)

  • Tổng quan tài liệu về phèn nhôm, công nghệ sản xuất phèn nhôm trong công nghiệp đã được sử dụng ở nước ta. Tiến hành nghiên cứu thực nghiệm việc sản xuất phèn nhôm từ cao lanh. Đưa ra kết quả khảo sát các chỉ số: các thành phần trong cao lanh, hiệu suất chuyển hóa ô xi nhôm vào sản phẩm theo nhiệt độ nung cao lanh,...

  • Thesis


  • Authors: Bùi, Quang Thao;  Advisor: Phan, Văn Tường; Đặng, Văn Phú (1998)

  • 72 tr.; Luận án TS. Hóa vô cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998; Luận án xác định thành phần hoá, thành phần cấp hạt của vùng cát Thạch Vĩnh-Thạch Hà-Hà Tĩnh; đi sâu nghiên cứu phản ứng giữa SiO2 với kiềm Cacbonát để sản xuất Silicát kiềm dạng rắn và nghiên cứu quá trình sản xuất Silicát kiềm lỏng. Trên cơ sở đó xây dựng quy trình công nghệ sản xuất thuỷ tinh lỏng và hạch toán kinh tế cho một đơn vị sản phẩm.; Electronic Resources