Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 11 (Search time: 0.049 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
1999Nghiên cứu phương pháp xác định PAH trong các mẫu môi trường bằng phương pháp chiết lỏng-lỏng lôi cuốn hơi nước kết hợp với kỹ thuật HPLC-Detectơ huỳnh quang : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 27Nguyễn, Đức Huệ; Nguyễn, Ngọc Hoan
1999Đánh giá ô nhiễm không khí bởi các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC3) ở một số khu công nghiệp và đô thị trên biển tại Việt Nam : Luận văn ThS. Hóa kỹ thuật :Phạm, Hùng Việt; Vũ, Đức Nam
1999Xúc tác MCM-22 trong phản ứng Ankyl hoá Benzen. ThS. Hóa hữu cơ: 01.04.02Ngô, Thị Thuận; Nguyễn, Trường Sơn
1999Hoạt tính xúc tác của Bentonít Thuận Hải đã được biến tínhư trong phản ứng chuyển hóa một số hợp chất hữu cơ : Luận án TS. Hóa học: 62 44 27 01Ngô, Thị Thuận; Hoa, Hữu Thu; Nguyễn, Văn Bình
1999Xác định các Clophenol trong nước bằng phương pháp sắc ký khí : Luận văn ThS. Hóa phân tích : 60 44 29Nguyễn, Xuân Trung; Bùi, Xuân Thành
1999Tổng hợp và nghiên cứu tính chất ức chế ăn mòn của một số azometin dãy 5-amino-2-metylinđol và 5-amino-1,2-đimetylinđol. ThS. Hóa học : 60 44 27Đặng, Như Tại , người hướng dẫn; Phạm, Duy Nam
1999Ảnh hưởng của cấu trúc Zeolít đến phản ứng Metyl hoá Anilin : Luận văn ThS. Hóa hoc : 60 44 27Ngô, Thị Thuận; Trần, Thị Như Mai; Nguyễn, Thị Việt Nga
1999Tổng hợp, nghiên cứu cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất Furan chứa Nitơ. ThS. Hóa học: 60.44.27Nguyễn, Đình Triệu; Phan, Đình Long
1999Nghiên cứu sự tạo phức của sắt (III) với 1-(2-Pyridylazo)-2-Naphthol trong dung dịch nước và khả năng ứng dụng vào phân tích : Luận văn ThS. Hóa phân tích : 60 44 29Lâm, Ngọc Thụ; Lê, Thị Vinh
1999Tổng hợp và chuyển hoá N-Aryl-N', N'-Đietylthioure. ThS. Hóa học: 60.44.27Đặng, Như Tại; Lưu, Văn Bôi; Triệu, Tiến Hà