Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Trang;  Advisor: Lê, Viết Ngọc Phương; Nguyễn, Xuân Dũng (1993)

  • Trong họ cúc có tới 100 loài được dùng làm thuốc chữa bệnh dưới dạng các chế phẩm thô sơ như sắc, rượu thuốc, cao...Vì vậy tác giả tiến hành nghiên cứu hoạt tính sinh học,hoá học một số cây thuốc Patorium (họ cúc) để từ đó đưa ra một số các nhận xét khoa h (...)