Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Đức Vinh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Hướng Điền, ngườì hướng dẫn (1993)

  • Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởn (...); Electronic Resources; 182 tr.; Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993

  • Thesis


  • Authors: Đinh, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đào, Đình Bắc (1996)

  • Electronic Resources; Luận án PTS. Địa mạo và cổ địa lý -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996; Trên cơ sở khái quát lịch sử và phương pháp nghiên cứu địa mạo khu bờ biển, các nhân tố động lực tạo thành địa hình, tác giả tiến hành phân tích đặc điểm hình thái - động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng và diễn biến hình thái, động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng do con người khai thác, cải tạo địa hình và xác định nguyên nhân thành công và thất bại cũng như đề xuất những ý kiến nhằm khắc phục, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường.

  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Tự Lập;  Advisor: Trần, Kông Tấu; Văn, Huy Hải (1996)

  • Trên cơ sở tìm hiểu ý nghĩa kinh tế và qúa trình sản xuất cây thuốc lá vàng ở Việt nam, tác giả tiến hành tìm hiểu đặc điểm sinh học, kỹ thuật canh tác và các đặc điểm sinh trưởng của cây thuốc lá vàng, nghiên cứu đặc điểm khí hậu, đất đai và các loại phân bón ảnh hưởng đến năng suất chất lượng cây thuốc lá vàng ở một số vùng chuyên trồng thuốc lá vàng như Cao Bằng, Lạng sơn, Hà bắc...Kết quả tác giả đã xác định được một số vùng đất ở phía bắc Việt nam và loại phân bón phù hợp với cây thuốc lá vàng cho năng suất chất lượng cao, ngoài ra tác giả còn đưa ra một số đề nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá vàng.; Electronic Resources; Luận án PTS. khoa học Sinh vật học Thổ nhưỡng học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1996