Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Phùng, Đức Vinh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hồ, ngườì hướng dẫn; Nguyễn, Hướng Điền, ngườì hướng dẫn (1993)

  • Những nhân tố cơ bản hình thành đặc thù khí hậu khu vực và phương pháp nghiên cứu chế độ mưa, ẩm khu vực Bắc Trung Bộ. Hoạt động của gió Tây Nam khô nóng và ảnh hưởng cực đoan của nó tới chế độ mưa ẩm trong nửa đầu mùa nóng ở khu vực Bắc Trung bộ. Ảnh hưởn (...); Electronic Resources; 182 tr.; Luận án PTS. Khí tượng học và khí hậu học -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993

  • Thesis


  • Authors: Đinh, Văn Huy;  Advisor: Nguyễn, Hoàn; Đào, Đình Bắc (1996)

  • Electronic Resources; Luận án PTS. Địa mạo và cổ địa lý -- Trường Đại học Tổng Hợp Hà Nội, 1996; Trên cơ sở khái quát lịch sử và phương pháp nghiên cứu địa mạo khu bờ biển, các nhân tố động lực tạo thành địa hình, tác giả tiến hành phân tích đặc điểm hình thái - động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng và diễn biến hình thái, động lực khu bờ biển hiện đại Hải Phòng do con người khai thác, cải tạo địa hình và xác định nguyên nhân thành công và thất bại cũng như đề xuất những ý kiến nhằm khắc phục, sử dụng hợp lý tài nguyên bảo vệ môi trường.

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Diễm Trang;  Advisor: Lê, Viết Ngọc Phương; Nguyễn, Xuân Dũng (1993)

  • Trong họ cúc có tới 100 loài được dùng làm thuốc chữa bệnh dưới dạng các chế phẩm thô sơ như sắc, rượu thuốc, cao...Vì vậy tác giả tiến hành nghiên cứu hoạt tính sinh học,hoá học một số cây thuốc Patorium (họ cúc) để từ đó đưa ra một số các nhận xét khoa h (...)