Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Trọng Sĩ;  Advisor: Trần, Tứ Hiếu (2002)

  • Nghiên cứu áp dụng mô hình toán học để thực hiện phản ứng động học xúc tác (ĐHXT). Sử dụng phương pháp ĐHXT kết hợp quy trình phân huỷ mẫu nước tiểu bằng amoni pesunfat để xây dựng quy trình phân tích lượng vết iôt trong nước tiểu, sữa, tóc, huyết thanh và nước sinh hoạt. Đánh giá hiệu quả của chương trình phòng chống các rối loạn thiếu hụt iôt ở tỉnh Thừa thiên-Huế.; Electronic Resources; Luận án PTS. Khoa học Hoá học Hoá phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002

  • Thesis


  • Authors: Hoàng, Trọng Sĩ;  Advisor: Trần, Tứ Hiếu (2002)

  • Nghiên cứu áp dụng mô hình toán học để thực hiện phản ứng động học xúc tác (ĐHXT). Sử dụng phương pháp ĐHXT kết hợp quy trình phân huỷ mẫu nước tiểu bằng amoni pesunfat để xây dựng quy trình phân tích lượng vết iôt trong nước tiểu, sữa, tóc, huyết thanh và nước sinh hoạt. Đánh giá hiệu quả của chương trình phòng chống các rối loạn thiếu hụt iôt ở tỉnh Thừa thiên-Huế.