Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Hương;  Advisor: Đào, Hữu Hồ, 1944- , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày các kết quả của mẫu ngẫu nhiên đơn giản từ một lô gồm hữu hạn phần tử. Các ước lượng, tính chất và phương sai của ước lượng của trung bình tổng thể, tổng thể, tỷ số… Ở chương này đưa ra những khái niệm cơ bản mà ta sẽ dùng ở các chương tiếp theo (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Hải Lý;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2014)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014; Hệ thống hóa các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất mà ta cần đến để thảo luận về các tập ngẫu nhiên trong các chương sau, đồng thời cung cấp một vài trường hợp trong thống kê mà trên đó các tập ngẫu nhiên xuất hiện một cách tự nhiên, đó là: Kế hoạch l (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Khải;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Quốc Hoàn;  Advisor: Nguyễn, Thịnh , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa những khái niệm cơ bản như quá trình ngẫu nhiên, không gian L2(P), kì vọng điều kiện và Martingale. Trình bày về sự tồn tại và cấu trúc của chiến lược tối ưu. Giới thiệu về sự lựa chọn chiến lược tối ưu và vốn ban đầu. Đưa ra một số trường hợp (...)