Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Tống, Thành Trung;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư, người hướng dẫn; Trịnh, Tuấn Anh, người hướng dẫn (2011)

 • Electronic Resources; 127 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận án TS. Phương trình vi phân và tích phân -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một số kiến thức chuẩn bị: lý thuyết toán tử tuyến tính; hàm tuần hoàn; lý thuyết phổ của hàm số; nửa nhóm liên tục mạnh; tính ổn định của phương trình vi phân. Nghiên cứu dáng điệu và bán kính ổn định của quần thể có cấu trúc tuổi được mô tả bằn (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu;  Advisor: Nguyễn, Hữu Dư, 1954-, người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày các khái niệm và định nghĩa cơ bản về tính ổn định của phương trình vi phân-sai phân thường, tính ổn định của phương trình vi phân-sai phân ngẫu nhiên, định nghĩa và công thức tính bán kính ổn định của một số hệ tất định cơ bản. Trình bày và chứn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Huy Hoàng;  Advisor: Hà, Tiến Ngoạn; Hoàng, Quốc Toàn (2012)

 • Khảo sát lớp nghiệm N-Soliton không tán xạ của hai phương trình phi tuyến tinh trên nửa trục không gian: phương trình Korteweg-de Vries; Phương trình Schrӧdinger phi tuyến. Nghiêm cứu nghiệm Wronskian của phương trình hỗn hợp MKDV-SG trên ca trục không gian: Dạng song tuyến tính của phương trình hỗn hợp và nghiệm Wronskian; các lớp nghiệm tường minh của phương trình mKdV-sG. Đưa ra kết luận và kiến nghị.