Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-7 of 7 (Search time: 0.102 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2007Một số phương pháp song song giải hệ phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 30 01Nguyễn, Hữu Công, Người hướng dẫn; Phạm, Kỳ Anh, Người hướng dẫn; Lê, Ngọc Xuân
2012Sử dụng các phương pháp Lyapunov để nghiên cứu tính ổn định của các phương trình vi phân và một số mô hình ứng dụng : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mơ
2011Sự ổn định của phương trình vi phân tuyến tính và phương trình vi phân tuyến tính có nhiễu trong không gian Hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu , người hướng dẫn; Đoàn, Hồng Ngọc
2011Nghiên cứu dáng điệu tiệm cận của động học các quần thể được mô tả bởi phương trình vi phân : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05Nguyễn, Hữu Dư, người hướng dẫn; Trịnh, Tuấn Anh, người hướng dẫn; Tống, Thành Trung
2011Sử dụng phương pháp hàm lyapunov và phương pháp xấp xỉ thứ nhất để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân trong không gian hilbert : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 01Đặng, Đình Châu , người hướng dẫn; Lê, Thị Thanh Tuyết
2013Bán kính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15Nguyễn, Hữu Dư, 1954-, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu
2012Một số lớp nghiệm tường minh của phương trình truyền sóng phi tuyến : Luận án TS. Toán học: 62 46 01 05Hà, Tiến Ngoạn; Hoàng, Quốc Toàn; Nguyễn, Huy Hoàng