Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Mạnh;  Advisor: Nguyễn, Minh Tuấn (2013)

 • Lý thuyết biến đổi tích phân Fourier đã và đang được ứng dụng rất nhiều trong Toán học hiện đại, Vật lý, Cơ học, và nhiều lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật khác. Đặc biệt là áp dụng biến đổi tích phân Fourier để giải phương trình đạo hàm riêng là một trong những ứng dụng thú vị đã được nhiều nhà khoa học quan tâm. Vì vậy, biến đổi tích phân Fourier đã được các nhà khoa học nghiên cứu rất nhiều, các kết quả về lĩnh vực này vô cùng phong phú. Trình bày các kiến thức cơ bản về biến đổi tích phân Fourier và ứng dụng để giải các phương trình đạo hàm riêng.

 • -


 • Authors: Đặng, Văn Tiến;  Advisor: Vũ, Nhật Huy (2015)

 • Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, luận văn được chia làm ba chương: Chương 1: Các không gian hàm cơ bản và không gian hàm suy rộng – Chương 2: Một số kết quả về dạng phức của Định lý Paley – Wiener -- Chương 3: Một số kết quả về dạng thực của Định lý Paley – Wiener

 • Thesis


 • Authors: Tô, Thị Thu Hiền;  Advisor: Lê, Huy Tiễn (2012)

 • Trình bày các khái niệm tam phân mũ đều, không đều của hệ phương trình vi phân, một số kết quả cơ bản về bất đẳng thức Faà di Bruno và bổ đề Gronwall. Chứng minh sự tồn tại đa tạp tâm: các không gian hàm; các tính chất Lipschitz của đạo hàm; nghiệm trên đa tạp tâm, qui về bài toán tương đương; xây dựng đa tạp tâm.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Hằng;  Advisor: Nguyễn, Văn Mậu , người hướng dẫn (2012)

 • 80 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận văn ThS. Toán giải tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày khái niệm cơ bản về các phương trình hàm Cauchy cơ bản (phương trình hàm cộng tính, phương trình hàm mũ, phương trình hàm nhân tính, phương trình hàm logarit) và phương trình hàm D’ Alambert đồng thời đưa ra dạng tổng quát về nghiệm của các phươn (...); Electronic Resources