Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Việt Phương;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2011)

  • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày sơ lược về các thị trường tài chính và một số khái niệm tài chính có liên quan. Giới thiệu mô hình Black-Scholes và công thức Black-Scholes định giá quyền chọn với thời gian liên tục. Tìm hiểu khái niệm “Hiệu ứng nụ cười”. Giới thiệu mô hình Dupi (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Phạm, Quang Khải;  Advisor: Trần, Hùng Thao , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thống kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số (...); Electronic Resources