Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • Authors: Âu Dương Tu; 歐陽修 (1044)

  • Tổng cộng có 225 quyển, 6.605 trang, bao gồm Bản kỷ 10 quyển, Chí 50 quyển, Biểu 15 quyển, Liệt truyện 150 quyển, sách ghi chép lịch sử hưng thịnh và suy vong của nhà Đường bắt đầu từ khi Đường Cao Tổ kiến quốc năm 618 đến khi Đường Ai Đế bị Chu Ôn phế tru (...)