Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Sách gia huấn


 • Authors: Bùi Dương Lịch; 裴楊[玉歷] (1787)

 • Bùi gia huấn hài gồm 2 quyển, 448 trang, khổ 28 X 17 cm, nội dung trích lược các sách tử sử, đặt làm câu bốn chữ, trình bày những kiến thức về thiên văn, địa lí, lịch sử, nhân vật, thư tịch, lễ giáo… nhằm giáo dục con em trong nhà.

 • Sách gia huấn


 • Authors: Hồ Phi Tích; ,胡丕績 (1733; 2013-09-09)

 • Nguyên văn bản này chép trong Hồ gia hợp tộc phả kí 胡家合族譜記- gia phả 18 đời của họ Hồ làng Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, được biên tập và viết lời tựa vào năm Tự Đức 5 [1852]. Văn bản gồm 13 trang, nội dung thông qua việc tự thuật sự cùng đạt tro (...)

 • Sách hình luật


 • Authors: Phan Duy Phiên; 潘 維 藩 (1714)

 • Sách soạn năm Vĩnh Thịnh 10, gồm 92 trang, chép bằng chữ Hán và chữ Nôm, mở đầu có bài Tựa. Nội dung sách ghi chép một số bí quyết trong việc khám nghiệm, xét xử các vụ án; cách làm đơn kiện, cách xét nghiệm án tích, cách khám nghiệm thai, án mạng (có hình (...)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]程頤; Trình Di đời Tống biên soạn (1782)

 • Y Xuyên Dịch truyện còn gọi là Dịch Trình truyện, Chu Dịch Trình thị truyện, Chu Dịch Trình truyện, Trình thị Dịch truyện, do Trình Di đời Tống biên soạn. Nội dung chú giải kinh truyện Chu Dịch theo quan điểm bài trừ tượng số, phát huy nghĩa lý. Bản in năm (...)

 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1715; 2004-11-14; 2004-12-13)

 • 148 trang Sự tích những nhà tu hành đạo Phật xuất sắc của Việt Nam (thế kỉ 13 về trước). Hình vẽ 3 tổ sư của phái Trúc Lâm (Điều Ngự Giác Hoàng, Pháp Loa, Huyền Quang). Bản trùng san khắc in năm Vĩnh Thịnh 11 (1715)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn; [明]胡廣等奉敕撰 (1777)

 • Thi kinh đại toàn còn gọi là Thi truyện đại toàn hay Thi tập truyện đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho về kinh Thi, c (...)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Chu Hy đời Nam Tống biên soạn; [宋]朱熹 (1775)

 • Thi kinh tập truyện còn gọi là Thi tập truyện, Chu Hy đời Nam Tống biên soạn vào năm Thuần Hy thứ 4 (1177). Nội dung chú giải nghĩa lý kinh Thi, tham bác Thi thuyết của Mao truyện, Trịnh tiên và Tam gia (Tề, Lỗ, Hàn), có nhiều phát minh mới. Bản in năm Càn (...)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: [宋]蔡沈; Sái Thẩm đời Nam Tống biên soạn (1775)

 • Thư kinh tập truyện còn gọi là Thư tập truyện, Sái Thẩm đời Nam Tống biên soạn vào năm Gia Định thứ 2 (1209). Tác phẩm chú giải văn bản, nghĩa lý kinh Thư trên cơ sở kế thừa quan điểm của Chu Hy, là đại biểu cho thành quả nghiên cứu Thư học đời Tống. Bản i (...)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn; [明]胡廣等奉敕撰 (1777)

 • Chu Dịch truyện nghĩa đại toàn, còn gọi là Chu Dịch đại toàn hay Dịch kinh đại toàn, là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên (...)

 • Sách Kinh điển Nho gia


 • Authors: Nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn; [明]胡廣等奉敕撰 (1782)

 • Xuân Thu đại toàn là một kinh trong Ngũ kinh đại toàn do nhóm Hồ Quảng đời Minh vâng sắc biên soạn, thành thư vào năm Vĩnh Lạc thứ 13 (1415). Nội dung tổng hợp chú giải của Tống nho, Nguyên nho về kinh Xuân Thu, chủ yếu dựa vào Xuân Thu truyện của Hồ An Qu (...)