Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Sách văn học


 • Authors: Vương Nguyễn Đình [hiệu đính]; 王阮亭[校訂] (1851)

 • Sách in năm Tự Đức thứ 4. Theo Mục lục, sách gồm 15 quyển. Nhưng bản hiện có chỉ gồm quyển 1 và quyển 2, tổng cộng 130 trang, nhàu nát, khó đọc. Đầu sách có bài Tiểu dẫn; phần chính văn là các bài thơ Đường, có khảo dị, chú thích và bình giảng.

 • Sách triết học tư tưởng


 • Authors: Thiều Khê Phạm Tử Đăng; 苕溪范紫登 (1854)

 • Sách không đủ bộ. Bản hiện có gồm 1 quyển, 118 trang, chỉ có phần Đại học, Trung dung. Sách tương đối nguyên vẹn. Bìa trước đề “Tứ thư thể chú, mé phải đề “Thiều Khê Phạm Tử Đăng tiên sinh tham đính”; mé trái đề “Tuân bộ ban phát chính vận – Phúc Văn nguyê (...)

 • Sách


 • Authors: - (1873)

 • 77 trang, 26x15cm, Khảo cứu về chế độ thi cử ở Trung Quốc và Việt Nam từ thế kí XIX trở về trước. Q1: chế độ khoa cử các triều đại Trung Quốc từ nhà hán đến nhà Thanh: nhà Hán, có Hiền lương phương chính, Hiếu liêm, Mậu tài; nhà Tùy trở đi có thi Tiến sĩ. (...)

 • Sách triết học, tư tưởng


 • Authors: Bùi Huy Bích; 裴輝璧 (1842)

 • Sách nằm trong bộ Ngũ kinh tiết yếu, hiện không đủ bộ. Bản hiện có gồm 199 trang, khá nguyên vẹn. Bìa sách đề “Ngũ kinh tiết yếu” – Bùi thị nguyên bản; mặt sau đề “Thiệu Trị nhị niên, Mạnh xuân nguyệt, cát nhật, tân tuyên” (In mới vào ngày lành, tháng Giên (...)

 • Sách phong thủy


 • Authors: Hoài Châu thị đỉnh biên; 淮珠氏鼎編 (1818)

 • Toàn văn bản gồm 310 trang, viết tại Thanh Hoa vào năm Mậu Dần niên hiệu Gia Khánh thứ 23 nước Đại Thanh [1818]. Nội dung gồm 5 quyển. Quyển 1: Địa cảo biện thuyết, Địa thư biện thuyết, Thiên hạ đại thế đồ thuyết, Bản quốc thu cục đồ, Trung chi thu cục đồ, (...)

 • Sách khoa cử


 • Authors: Nhiều tác giả (1878)

 • Toàn văn bản gồm 188 trang, chia làm 2 phần. Phần 1: Hương thí văn tuyển do Đồng Văn đường thừa sao, tập hợp các bài thi Hương khoa Mậu Dần niên hiệu Tự Đức thứ 31 [1878] của các trường Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nội, Nam Định. Phần 2: Hội đình văn tuyển do Li (...)

 • Sách triết học tư tưởng


 • Authors: Bùi Huy Bích; 裴輝璧 (1851)

 • Sách nằm trong bộ Tứ thư tiết yếu, hiện không đủ bộ. Bản hiện có gồm 85 trang, khá nguyên vẹn. Bìa sách đề “Tứ thư tiết yếu” – Bùi thị nguyên bản; mặt sau đề “Tự Đức tứ niên, trọng thu, tân tuyên” (In mới vào ngày lành, tháng 8, năm Tự Đức thứ 2). Mé dưới (...)

 • Sách triết học, tư tưởng


 • Authors: Phạm Nguyễn Du; 范阮攸 (1832)

 • Sách hoàn thành năm Canh Tí (1780), khắc in năm Nhâm Thìn, niên hiệu Minh Mệnh thứ 13 (1832). Sách gồm 2 cuốn, 422 trang, đầu sách có Tân tuyển tiểu dẫn của Hồ Tông Sĩ, Tân khắc Luận ngữ ngu án thư dẫn của Nguyễn Đăng Sở, Luận ngữ ngu án tự của Đông Xuyên (...)

 • Sách triết học, tư tưởng


 • Authors: Nguyễn Đức Đạt; 阮德達 (1880)

 • Sách in năm Tự Đức thứ 33. Bản in hiện có gồm 584 trang, trang 8 dòng, dòng 20 chữ, khắc rõ, ván in của nhà Nam Sơn đường, tức do tác giả tự đứng in. Nam Sơn tùng thoại là bộ sách thu tập những lời bàn luận của Nguyễn Đức Đạt, một học giả có tiếng đời Tự Đ (...)