Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Trung Kiên;  Advisor: Vũ, Dương Ninh, Người hướng dẫn (1993)

 • Luận án PTS. Lịch sử cận đại và hiện đại -- Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Bộ GD và ĐT, 1993; 187 tr; Tác giả luận văn đã sưu tầm một cách tương đối đầy đủ và khai thác có chọn lọc, hệ thống hoá và giới thiệu các tư liệu lịch sử có giá trị về quan hệ Việt Nam và Ấn độ giai đoạn 1945-1975 - thời kì lịch sử phức tạp, nhiều biến động; Electronic Resources

 • sách


 • Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán; 阮朝國史館 高春育, 劉德稱, 陳燦 (1909)

 • Q1: Kinh sư (Huế) Bản in, 108 tr. Bản in chụp từ bộ Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn công bố năm Duy Tân 3 (1909) do Hội Nghiên cứu Đông Dương của Nhật Bản tiến hành tại Tokyo vào năm Chiêu Hoà 16 (1941). Địa lý 15 tỉnh, thành phố thuộc (...)

 • sách


 • Authors: Quốc Sử Quán triều Nguyễn Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán; 阮朝國史館 高春育, 劉德稱, 陳燦 (1909)

 • 76 trang. Gồm 1 biểu dâng sách, 1 phàm lệ, 1 bảng chức danh, 1 tổng mục. Biểu dâng sách của Tổng tài, Toản tu Quốc sử quán triều Duy Tân đồng ký tên: Cao Xuân Dục 高春育, Lưu Đức Xứng 劉德稱, Trần Xán 陳燦, đề ngày 8 tháng 2 năm Duy Tân 3 (1909) tâu việc đã theo b (...)

 • sách chép tay


 • Authors: 阮朝國史館 高春育, 劉德稱, 陳燦; Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn Cao Xuân Dục, Lưu Đức Xứng, Trần Xán (1909)

 • Quyển mục lục: 45tr, gồm 1 biểu dâng sách, 1 phàm lệ, 1 bảng chức danh, 1 tổng mục. Biểu dâng sách của Tổng tài, Toản tu Quốc sử quán triều Duy Tân đồng ký tên: Cao Xuân Dục 高春育, Lưu Đức Xứng 劉德稱, Trần Xán 陳燦, đề ngày 8 tháng 2 năm Duy Tân 3 (1909) tâu việ (...)

 • sách chép tay


 • Authors: Ngô Giáp Đậu吳甲豆 phụng thảo, Đỗ Văn Tâm phụng nhuận chính; 懷德教授舉人吳甲豆著 (1907)

 • A. 328, 248 tr. Soạn năm Duy Tân nguyên niên Đinh Mùi 1907 Quyển 1: Từ Kinh Dương Vương đến loạn 12 sứ quân. Đầu tiên là ghi chép quốc hiệu, cương vực, dân tộc, thế thứ, niên biểu… Sau đó lần lượt ghi chép lịch sử nước ta từ đời Kinh Dương Vương đến đời vu (...)

 • sách


 • Authors: Long Biên Thanh Đàm Kim Dao Chu Dương thị (1900)

 • Tên khác: Khâm định Việt sử trích yếu 欽定越史摘要 Soạn ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý, Thành Thái 12 (1900) Nội dung là trích yếu về lịch sử Việt Nam gồm các phần thổ địa, nhân vật, quan chế, lễ nhạc, văn học khoa giáo, binh chế, lý tài, hành luật, dân chính, quân (...)

 • sách


 • Authors: Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn ổng tài: Trương Đăng Quế, Vũ Xuân Cẩn, Phó Tổng tài: Hà Duy Phiên, Nguyễn Trung Mậu, Phan Bá Đạt. Toản tu: Đỗ Quang, Tô Trân ... Biên tu: Phạm Chi Hương, Phạm Văn Nghị ... Khảo hiệu: Đỗ Huy Đàm, Nguyễn Huy Phiên.; 阮朝國史館 (1961)

 • Do Keio Institute of Linguistic Studies, Tokyo, Japan (Nhật Bản) xuất bản, nội dung sao chụp bản in năm Thiệu Trị 4 (1844) Gồm 19 quyển, Các sự kiện lịch sử từ Nguyễn Hoàng đến Nguyễn Phúc Thuần, gồm 9 đời chúa, cộng 218 năm. Q1: Thái tổ Gia Dụ Hoàng Đế, 5 (...)

 • Sách


 • Authors: Trần Trọng Cung đề tự; 陳仲恭提序 (1909)

 • 135 trang, 28x16cm “Sách phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật mới do bác sĩ (tức Tiến sĩ) người Anh Hecxen biên soạn. Đầu sách có tựa Trùng thuyên bác vật tân biên do Trần Trọng Cung viết năm Đinh Sửu Tự Đức 30 (1877) nói ý Hải An chế đài (Tổng đốc) có được (...)

 • Sách


 • Authors: Trần Trọng Cung đề tự; 陳仲恭提序 (1909)

 • 138 trang, 28x16 cm, “Sách phổ cập kiến thức khoa học kỹ thuật mới do bác sĩ (tức Tiến sĩ) người Anh Hecxen biên soạn. Đầu sách có tựa Trùng thuyên bác vật tân biên do Trần Trọng Cung viết năm Đinh Sửu Tự Đức 30 (1877) nói ý Hải An chế đài (Tổng đốc) có đư (...)

 • Sách gia huấn


 • Authors: Đặng Xuân Bảng; 鄧春榜 (1901; 2013-09-09)

 • Cư gia khuyến giới tắc gồm 3 quyển, 450 trang, nội dung trích lục những câu danh ngôn trong thư tịch cổ Trung Quốc, dùng làm khuôn mẫu răn dạy con cháu trong nhà giữ đạo luân thường, bỏ thói hư tật xấu.