Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Sách thuật số


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 20x9cm, 90 trang. Phần đầu nói về xem tuổi dựng nhà; phía sau có một đoạn bàn về Ngũ hành tương sinh, về các quẻ bát quái đối hoặc tuyệt nhau, một bài Phu thê bát quái hợp định thi 夫妻八卦合定詩; tiếp sau có phần xem sự tương hợp, tương hại về (...)

 • Sách khoa cử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 28x13cm, 196 trang. Bao gồm các bài phú như: Trạng nguyên thí tam trường phú狀元試三場賦, Tứ hải hội đồng phú四海會同賦, Phu tử tường phú夫子墻賦, Giang tả Di Ngô phú江左夷吾賦, Hàn bất lô暑 thử bất phiến phú寒不炉暑不扇賦, Du thánh nhân chi môn phú遊聖人之門賦… Vịnh Âu (...)

 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 25x14cm, 162 trang. Sách Đại Học tiết yếu chép tay, gồm một quyển, đầu sách có bài tự Minh Thành Tổ ngự chế Tứ Thư Ngũ Kinh Tính Lý đại toàn tự 明成祖御製四書五經性理大全序.

 • Sách Thánh huấn


 • Authors: Chưa rõ (1663; 2013-09-09)

 • Văn bản gồm 28 trang, khổ 20 X 13 cm. Bản Điều luật này là sự mở rộng, cụ thể hóa của bản Nhị thập tứ huấn điều二十四訓條ban hành dưới thời Lê Thánh Tông, nội dung gồm 47 điều luật, nhằm khuyên bảo dân chúng sống trung hiếu tiết nghĩa, tuân thủ pháp luật, giữ g (...)

 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (1962)

 • Phần 1: gồm 3 địa đồ lãnh thổ Việt Nam vào cuối thời Hồng Đức, 13 địa đồ của 13 thừa tuyên và 1 bản đồ Trung đô do họ Đỗ Bá, tự Đạo Phủ ở Bích Triều, Thanh Giang biên soạn. Phần 2: trích chép ba đoạn từ Giao châu chí, An nam chí lược và Giao chỉ đạo tam. P (...)

 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (2012-05-02)

 • 230tr. Việt sử tập yếu tiện lãm 越史集要便覽 có nghĩa là Biên tập những điều cốt yếu của Việt sử để tiện xem đọc. Sách được chia làm ba quyển: q.1: Chép lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến đời Trần Anh Tông. q.2: Từ đời Trần Minh Tông đến khi Mạc Đăng Dung đo (...)

 • Sách lịch sử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 140 trang, diễn ca Bắc sử theo thể thơ lục bát chữ Hán từ thời sơ cổ đến hết thời nhà Minh.