Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Sách thuật số


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 20x9cm, 90 trang. Phần đầu nói về xem tuổi dựng nhà; phía sau có một đoạn bàn về Ngũ hành tương sinh, về các quẻ bát quái đối hoặc tuyệt nhau, một bài Phu thê bát quái hợp định thi 夫妻八卦合定詩; tiếp sau có phần xem sự tương hợp, tương hại về (...)

 • Sách khoa cử


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 28x13cm, 196 trang. Bao gồm các bài phú như: Trạng nguyên thí tam trường phú狀元試三場賦, Tứ hải hội đồng phú四海會同賦, Phu tử tường phú夫子墻賦, Giang tả Di Ngô phú江左夷吾賦, Hàn bất lô暑 thử bất phiến phú寒不炉暑不扇賦, Du thánh nhân chi môn phú遊聖人之門賦… Vịnh Âu (...)

 • Sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Sách chép tay, khổ 25x14cm, 162 trang. Sách Đại Học tiết yếu chép tay, gồm một quyển, đầu sách có bài tự Minh Thành Tổ ngự chế Tứ Thư Ngũ Kinh Tính Lý đại toàn tự 明成祖御製四書五經性理大全序.

 • sách


 • Authors: Chưa rõ (1899)

 • 39, 26 x 15cm 成泰己亥 Các bài văn tế khấn cáo đền thờ Đức Thánh Trần: Kể sự tích linh thiêng của Đại vương Trần Hưng Đạo, ca ngợi công ơn sinh thành của thân phụ thân mẫu Đức Thánh Trần, hồi tưởng chiến công hiển hách của Trần Đại Vương cả phá quân Nguyên cứu (...)

 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Bản trùng san năm Bảo Đại thứ 6 Nội dung khuyến khích mọi người năng làm việc thiện để đạt được bình an.

 • sách


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • 24 tr., 28 x 15 Văn giáng bút của Quan Thánh Đế Quân, khuyên người đời cố gắng in và truyền bá kinh này để được hưởng phúc lành, tránh khỏi tai hoạ, 10 truyện báo ứng. In năm Thành Thái thứ 10

 • Sách kinh giáng bút


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản gồm 64 trang, bố cục gồm 2 phần: Phần 1 Nguyên thủy Thiên tôn thuyết Bắc phương Chân Vũ diệu kinh; Phần 2 Chân Vũ linh ứng hộ thế tiêu tai diệt tội bảo sám.

 • Sách Đối liên


 • Authors: Chưa rõ (-)

 • Văn bản 123 trang, tập hợp nhiều loại câu đối chữ Hán, dùng trong các việc như thờ phụng, chúc mừng, điếu vãn….