Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Tiểu Bảo (2017)

 • Luận văn đã tập trung nghiên cứu các nội dung sau: - Nghiên cứu văn hóa tâm linh và vấn đề phát triển du lịch tâm linh ở tỉnh Tây Ninh, nghiên cứu tổng quan lý luận, khái quát chung về văn hóa tâm linh ở Tây Ninh; - Nghiên cứu thực trạng du lịch tâm linh ở Tây Ninh qua các vấn đề: Thị trường, khách du lịch tâm linh, tài nguyên du lịch, sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, những tuyến, điểm du lịch, nhân lực phục vụ du lịch tâm linh, hoạt động xúc tiến du lịch tâm linh, quản lý hoạt động du lịch tâm linh ở Tây Ninh; - Căn cứ vào pháp lý và thực tiễn đề ra các giải pháp nhằm phát triển du lịch tâm linh ở Tây Ninh trong tương lai.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đình Thuyên;  Advisor: Nguyễn, Đình Hòe , người hướng dẫn (2013)

 • Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Khái quát về du lịch biển và phát triển du lịch biển bền vững. Khảo sát hiện trạng hoạt động du lịch biển ở Cát Bà. Phân tích các nguyên nhân khiến du lịch biển Cát Bà thiếu bền vững. Đưa ra những giải pháp phù hợp hướng đến phát triển du lịch biển bền vữn (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thúy Lan;  Advisor: Dương, Văn Sáu (2013)

 • Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Trình bày cơ sở lý luận về sự kiện, tổ chức sự kiện, carnaval sự kiện văn hóa – du lịch đặc sắc và sức hấp dẫn của sự kiện. Nghiên cứu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và văn hóa – xã hội Hạ Long. Phân tích thực trạng hoạt động tổ chức sự kiện Carnaval (...)

 • Thesis


 • Authors: Phan, Đăng Hồng Ánh;  Advisor: Lê, Anh Tuấn, người hướng dẫn (2010)

 • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Quan hệ Quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Khái quát về cơ sở phát triển mối quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam và các nước ASEAN nói chung và một lát cắt cụ thể về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và một số nước ASEAN nói riêng. Đánh giá tổng quát về thực trạng hợp tác phát triển du lịch giữa Việt (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Phương;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về văn hóa, du lịch văn hóa, phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. Nghiên cứu, khảo sát thực tế hoạt động du lịch tại phố cổ Hà Nội, thực trạng bảo tồn phố cổ Hà Nội và những tác động của du lịch (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Cẩm Tú (2017)

 • Based on actual studies, the thesis provides assessment on demands and satisfactory of the tourists and capability in providing food and beverage services in the local street food shops from which general assessment on current situation of tourism and street cuisine activities in Hanoi, especially at the old quarter as well as successful and limitation aspects in current exploitation of street cuisines are withdrawn and given as base for mapping out solutions for development of street cuisine arts that serves tourism business in the capital. In short, the thesis affirms importance of exploitation of street cuisine arts and value in tourism activities in Hanoi which shows development potential of street cuisine tourism items serving the tourism of the capital and based on which, a n...