Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đinh, Đức Tiến;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, người hướng dẫn (2008)

 • 175 tr. + CD-ROM; Tổng quan về quan hệ Việt – Chăm ở Thăng Long – Hà Nội trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cổ trung đại (trước và sau năm 1010). Nghiên cứu những dấu ấn văn hoá vật thể qua hiện vật khảo cổ học, những pho tượng, những bức phù điêu mang phong cách Chăm và văn h (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60 22 54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hà;  Advisor: Tạ, Thị Thuý, người hướng dẫn (2008)

 • 80 tr. + CD-ROM; Giới thiệu tổng quát về cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 ở các nước tư bản, nước thuộc địa và phụ thuộc; những hậu quả chính trị và xã hội của cuộc khủng hoảng cùng những chính sách, biện pháp để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng. Nghiên cứ (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60 22 54 Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế, Người hướng dẫn (2006)

 • 147 tr. + Tóm tắt; Khái quát về thi Đình trước thời Lê - Trịnh, thi Đình trong bối cảnh kinh tế - xã hội thế kỷ XVII - XVIII. Trình bày những vấn đề có liên quan đến thi Đình: thời gian, địa điểm, đối tượng dự thi, thể lệ thi, phép thi, nội dung thi, cách chấm thi... cũng nh (...); Luận văn ThS Lịch sử Việt Nam 60.22.54 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Phúc;  Advisor: Vũ, Văn Quân (2007)

 • Tập hợp, hệ thống và phân tích các nguồn tư liệu lịch sử để làm rõ quá trình xây dựng và hoàn thiện bộ máy tổ chức và các hoạt động quản lý đô thị Thăng Long-Kẻ Chợ với vai trò trung tâm kinh tế chính trị-hành chính của đất nước dưới tác động của nhân tố c (...); Electronic Resources; Luận vănThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Nguyễn, Hải Kế (2011)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Khái quát quá trình hình thành của hồ Gươm trong lịch sử thành Thăng Long - Hà Nội đến những năm 20 của thế kỷ XX, tức là bào hàm quá trình hồ Gươm và vùng ven hồ trong lòng một đô thị phong kiến chuyển sang một đô thị thực sự với dáng vẻ phương Tây trong (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Hoàng Thái;  Advisor: Đỗ, Quang Hưng (2014)

 • Chính tính không tương hợp về tôn giáo của Công giáo dẫn đến khiếm khuyết tính tôn giáo của Đảng Cần Lao Nhân vị, làm nó không tạo nên ảnh hưởng tích tới vùng nông thôn đã khiến Đảng Cần lao không thực hiện được chức năng chính trị thống nhất của nó, cũng là nguyên nhân bản chất nhất dẫn đến sự suy sụp của chính quyền Diệm; Electronic Resources