Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh, người hướng dẫn (2010)

 • Tìm hiểu khái quát về thể loại sử thi, sử thi Ramayana của Ấn Độ. Nghiên cứu làm sáng tỏ những đặc điểm tạo dựng thời gian và không gian nghệ thuật nhằm làm nổi bật hình tượng người anh hùng trong sử thi Ramayana. Cụ thể: Thời gian nghệ thuật trong sử thi (...); Electronic Resources; 101 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Huy Tiêu, người hướng dẫn (2009)

 • 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái niệm về người tự sự", chính là sự hiện diện của người kể chuyện, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu, cách kể liên quan đến hiệu quả công việc. Khảo sát các nhân vật cụ thể (người chiến sĩ cách mạng thất bại, nhân vật chống phá cách mạng vô thức (...)"; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Thu Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Thông , người hướng dẫn (2013)

 • 91 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Nguyễn Trãi. Khảo sát thành ngữ, tục ngữ, ca dao trong thơ Nôm của Hồ Xuân Hương. So sánh sự giống và khác nhau trong sáng tác thơ Nôm của Nguyễn Trãi và Hồ Xuân Hương; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chương 1: Cơ sở lí luận hình thành dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Chương 2: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua hình tượng nghịch dị - mã kép trong tiểu thuyết Thập tam bộ. Chương 3: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua ngôn ngữ cuồng hoan và vấn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Mỹ Nhị;  Advisor: Nguyễn, Đức Ninh (2008)

 • Truyện Genji của Murasaki Shikibu là tiểu thuyết trường thiên, tiểu thuyết tâm lý mang đầy đủ các cung bậc tình cảm của tình yêu, luyến ái … và thấm đẫm chất hiện thực thời Hiean của xứ Phù Tang. Luận văn phân tích, bình luận tác phẩm, các mối quan hệ tron (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học -- Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Lý luận về thời gian và những vấn đề lịch sử - xã hội trong Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell. Nghiên cứu các cấp độ thời gian trong Những kẻ thiện tâm; thời gian trong mối quan hệ với các yếu tố hình thức nghệ thuật khác - ứng dụng lý thuyết trần th (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Khu;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2009)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày về khái niệm tự sự, người tự sự và điểm nhìn tự sự trong chuyện “Hứa Tam quan bán máu”. Khái quát về khái niệm nhân vật, các kiểu nhân vật trong chuyện: người bán máu, người mua máu, nhân vật khác và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu không g (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Như Oanh;  Advisor: Đặng, Anh Đào (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu logic lời kể chuyện của các nhân vật trong tác phẩm và nêu hình ảnh Caddy qua cái nhìn của mỗi nhân vật. Nêu lên đặc trưng chung trong cách nhìn Caddy (đã tách biệt ở chương 1) với điểm độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Caddy ở tính đứt (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Cảnh;  Advisor: Trần, Lê Bảo (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Hệ thống hoá vấn đề dịch chuyển không gian trong văn học, khẳng định dịch chuyển không gian là một trong các phương thức mở rộng truyện kể. Với lối trần thuật hiện đại, phi trung tâm, lạ hoá, dòng ý thức… Cao Hành Kiện đã phá vỡ mọi kết cấu tự sự thông thư (...); Electronic Resources