Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Hồng Dương; vi (2011)

 • Luận văn ThS. Tôn giáo học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một cách hệ thống những lí do dẫn tới việc khai mở Công đồng Vatican II của Giáo hội Công giáo. Phân tích một số nội dung cơ bản thể hiện tinh thần canh tân – thích nghi qua 16 văn kiện tại Công đồng Vatican II. Phân tích và đánh giá những thành (...); Electronic Resources

 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Đinh, Văn Hường (2016)

 • Nguyễn, Thị Dung. (2016). Báo chí Hà Nội về vấn đề bất cập trong xây dựng nông thôn mới ở Thủ đô hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; Chủ trương về xây dựng nông thôn mới của Đảng, Thành Ủy Hà Nội và vai trò của báo chí đối với chính sách này; Thực trạng báo chí Hà Nội về những bất cập xây dựng nông thôn mới ở thủ đô; Một số giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả thông tin về khắc phục bất cập xây dựng nông thôn mới thời gian tới.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2012)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu sáng tác của Nguyễn Đình Thi và một số vấn đề lí luận về xung đột. Nghiên cứu hình thái xung đột kịch trong kịch của Nguyễn Đình Thi: Các kiểu xung đột trong kịch của Nguyễn Đình Thi (xung đột giữa thật - giả, xung đột nội tâm, xung đột ta - địch) (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Dung;  Advisor: Trần, Nho Thìn (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghiên cứu về cuộc đời và văn nghiệp của Đạm Phương nữ sử. Tìm hiểu về Đạm Phương và vấn đề phụ nữ đầu thế kỷ XX: sơ lược về phong trào nữ quyền và giải phóng phụ nữ trên thế giới; tình hình phụ nữ Việt Nam và “vấn đề phụ nữ” trong xã hội; tư tưởng của Đạm Phương về vấn đề phụ nữ trong mối tương quan với các học giả đương thời. Trình bày hoạt động xã hội và hoạt động khảo cứu.; Electronic Resources