Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Huyền (2017)

  • Thứ nhất,áp dụng mô hình Khung ngôn ngữ ma trận, luận án cho thấy trong các ngôn phẩm chuyển mã, tiếng Việt là ngôn ngữ ma trận, tiếng Anh là ngôn ngữ nhúng. Các kết quả phân tích cho thấy:Trong số 964 phát ngôn trong 115 hội thoại, có 321 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Việt, 163 phát ngôn chỉ được tạo bởi tiếng Anh và 480 phát ngôn hỗn hợp. Phân loại 163 câu/phát ngôn theo cấu trúc và mục đích nói, luận án cho thấy, về mặt cấu trúc, các phát ngôn tiếng Anh chủ yếu được tạo bởi các câu đơn và câu đặc biệt. Theo mục đích nói, các phát ngôn tiếng Anh có mục đích tường thuật và nghi vấn chiếm tỉ lệ lớn, đặc biệt, các từ nghi vấn (what, why, how…) được sử dụng với tần suất lớn trong các phát ngôn nghi vấn, các phát ngôn cảm thán và mệnh lệnh chiếm tỉ lệ khiêm tốn hơn nhiều.Các phát ng...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Huyền;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2013)

  • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: 60 22 32. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Tìm hiểu về nhà văn Sidney Sheldon và tiểu thuyết trinh thám và đặc trưng của tiểu thuyết trinh thám trong loại hình tự sự. Nghiên cứu các loại hình nhân vật trong tiểu thuyết trinh thám của Sidney Sheldon: đặc trưng của nhân vật trong tiểu thuyết trinh th (...)