Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Ngọc Trâm;  Advisor: Đỗ, Tiến Sâm, người hướng dẫn (2008)

 • 116 tr. + CD-ROM; Giới thiệu các điều kiện tự nhiên và xã hội tỉnh Vân Nam, qua đó tìm hiểu những ưu thế của tỉnh này trong việc phát triển kinh tế xã hội, đối nội - đối ngoại kể từ khi thực hiện cải cách mở cửa cho tới nay. Đồng thời phân tích kế hoạch và triển vọng phát t (...); Luận văn ThS Châu Á học 60 31 50 Trường Đại học khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy Nguyên;  Advisor: Lương, Văn Kế (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Giới thiệu các khái niệm và những đặc điểm cơ bản của Địa chính trị (ĐCT), đặc biệt là luận điểm của bộ môn khoa học này về vấn đề liên kết khu vực. Phân tích động lực ĐCT của sự hình thành EU và của những lần mở rộng EU từ khi thành lập cho đến nay. Dự bá (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Minh Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2007)

 • Giới thiệu một số khái niệm liên quan đến Tiêu chuẩn hóa (TCH) và cấp độ TCH đối với công ty, quốc gia, khu vực và quốc tế. Trình bày quá trình phát triển hoạt động TCH ở nước ta. Quá trình hợp tác của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và sự tham gia của Vi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Phó, Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn, Thanh Hiền (2007)

 • Khái quát bối cảnh quốc tế và tình hình bán đảo Triều Tiên sau Chiến tranh lạnh: lịch sử chương trình hạt nhân của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên (CHDCND Triều Tiên), cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Giới thiệu chiến lược và tiến tr (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Dương;  Advisor: Nguyễn, Thị Quế (2008)

 • Phân tích những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc sau chiến tranh lạnh bao gồm: tình hình thế giới và khu vực, chính sách đối ngoại, công cuộc đổi mới ở Hàn Quốc và đổi mới ở Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng quan hệ Việt-Hàn trên các (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Duy Huệ;  Advisor: Đặng, Xuân Kháng (2007)

 • Trình bày một số cơ sở lý luận về vấn đề ly khai dân tộc, chủ nghĩa dân tộc, các loại hình ly khai dân tộc, tình hình ly khai dân tộc ở các khu vực trên thế giới. Nghiên cứu, phác thảo một bức tranh khái quát về vấn đề ly khai dân tộc ở một số nước khu vực (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • Thesis


 • Authors: Bàng, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thúy Hà (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Phân tích lịch sử hình thành và phát triển của phong trào cánh tả Venezuela, chỉ ra các nhân tố tác động đến sự chuyển biến của phong trào cánh tả Venezuela từ 1998 đến 2010. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng phong trào cánh tả Venezuela hiện nay cả về kết q (...)