Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Việt Hiếu;  Advisor: Phan, Mai Hương, người hướng dẫn (2008)

 • 129 tr. + CD-ROM; Trình bày các khái niệm và lý luận cơ bản về hứng thú, hứng thú trong học tập và hứng thú học âm nhạc của trẻ 4-5 tuổi. Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng của phương pháp giảng dạy đến hứng thú học âm nhạc của trẻ ở 6 trường mầm non trên địa bàn thành phố (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60 31 80 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thịnh;  Advisor: Vũ, Dũng, Người hướng dẫn (2008)

 • 125 tr. + CD-ROM; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về định kiến giới (ĐKG) và những đặc điểm cơ bản của ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam. Nghiên cứu những biểu hiện cụ thể của ĐKG được phản ánh trong ca dao, tục ngữ, thành ngữ Việt Nam như: ĐKG liên quan đến ngoại hình của ngư (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60 31 80 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hoài Thành (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng tự đánh giá của học sinh Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên- Đại học Quốc gia Hà Nội, đề tài nghiên cứu thực trạng tự đánh giá của học sinh qua các mặt biểu hiện cụ thể là: TĐG về thể chất, TĐG về học tập, TĐG về gia đình, TĐG về giao tiếp xã hội, TĐG về cảm xúc, TĐG về định hướng tương lai. Trong đó, phong cách giáo dục của cha mẹ, giới tính,...là một trong số những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tự đánh giá của học sinh Trung học Phổ thông. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng học sinh Trường THPT chuyên KHTN- ĐHQGHN tự đánh giá ở mức khá cao. Trong đó, TĐG về học đường-tương lai và gia đình là cao nhất, TĐG về thể chất, giao tiếp xã hội và cảm xúc ở mức trung bình. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra các biện pháp nhằm góp phần n...

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thùy Dương (2017)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, luận văn đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về nhu cầu hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân và đưa ra kết luận như sau: Nhu cầu hỗ trợ tâm lý của BN chính là là những mong muốn và đòi hỏi của BN những người mắc bệnh thực thể, được tiếp cận với các hoạt động hỗ trợ tâm lý trong bệnh viện, để được nâng đỡ về mặt tâm lý, giải tỏa cảm xúc, được nhận sự tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến khó khăn trong quá trình điều trị bệnh thực thể, thay đổi hành vi để ổn định, duy trì sức khỏe, cuộc sống và nâng cao hơn hiệu quả của việc tiếp nhận điều trị. Chúng tôi đã tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu được hỗ trợ tâm lý của bệnh nhân, kết quả là: giới tính; nhận thức của bệnh nhân; tình trạng lo âu, trầm cảm; sự trao đổi với nhân viên y tế; vấn đề bệnh tật là...

 • Thesis


 • Authors: Thái, Thị Khánh Chi;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ, người hướng dẫn (2007)

 • Trình bày tổng quan về lịch sử và các kết quả nghiên cứu về Tâm thể trên thế giới và trong nước; Trình bày khái niệm Tâm thể, Nghề nghiệp và đặc điểm tâm lý của học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp; Nghiên cứu tâm thể nghề nghiệp của học sinh trường Tru (...); Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007; Electronic Resources; 116 tr. + CD-Rom + tóm tắt

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hà Thành;  Advisor: Lê, Đức Phúc, Người hướng dẫn (2007)

 • 136 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Tổng quan các nghiên cứu về nhu cầu và nhu cầu được giáo dục sức khoẻ sinh sản, sự phát triển tâm, sinh lý học sinh phổ thông của các tác giả Việt Nam và nước ngoài. Nghiên cứu nhu cầu của 358 học sinh THPT huyện Thanh Hà, Hải Dương, đánh giá thực trạng nh (...); Luận văn ThS Tâm lý học 60.31.80 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources