Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm;  Advisor: Lý, Hòa Thu, người hướng dẫn (2011)

 • 110 tr. + CD-ROM+Tóm tắt; Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nghiên cứu quan điểm của nhà văn về hiện thực, con người và nghệ thuật của Hồ Anh Thái. Từ đó, tìm hiểu sự quy chiếu của quan điểm đó tới nghệ thuật tự sự trong sáng tác tiểu thuyết của nhà văn. Phân tích nghệ thuật tự sự trong sáng tác của một nhà văn là (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Nhung;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Làm rõ các vấn đề liên quan tới kết cấu, người tự sự, ngôi kể, điểm nhìn, giọng điệu. Đi sâu khai thác đặc điểm nhân vật và các kiểu nhân vật. Làm rõ nghệ thuật kết cấu thời gian, không gian đó là sự phá vỡ trật tự thời gian, thời gian trong mối quan hệ vớ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hà;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Chương 1: Cơ sở lí luận hình thành dấu ấn hậu hiện đại trong tiểu thuyết Mạc Ngôn. Chương 2: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua hình tượng nghịch dị - mã kép trong tiểu thuyết Thập tam bộ. Chương 3: Dấu ấn hậu hiện đại thể hiện qua ngôn ngữ cuồng hoan và vấn (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Tuyết Nhung;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học -- Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Lý luận về thời gian và những vấn đề lịch sử - xã hội trong Những kẻ thiện tâm của Jonathan Littell. Nghiên cứu các cấp độ thời gian trong Những kẻ thiện tâm; thời gian trong mối quan hệ với các yếu tố hình thức nghệ thuật khác - ứng dụng lý thuyết trần th (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Dương, Thị Khu;  Advisor: Lê, Huy Tiêu (2009)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày về khái niệm tự sự, người tự sự và điểm nhìn tự sự trong chuyện “Hứa Tam quan bán máu”. Khái quát về khái niệm nhân vật, các kiểu nhân vật trong chuyện: người bán máu, người mua máu, nhân vật khác và nghệ thuật xây dựng nhân vật. Tìm hiểu không g (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Tạ, Như Oanh;  Advisor: Đặng, Anh Đào (2011)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Giới thiệu logic lời kể chuyện của các nhân vật trong tác phẩm và nêu hình ảnh Caddy qua cái nhìn của mỗi nhân vật. Nêu lên đặc trưng chung trong cách nhìn Caddy (đã tách biệt ở chương 1) với điểm độc đáo trong nghệ thuật xây dựng nhân vật Caddy ở tính đứt (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thủy;  Advisor: Lộc, Phương Thủy (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Giới thiệu về tình huống trần thuật, hình tượng và điểm nhìn của người kể chuyện. Nghiên cứu về giọng điệu, giọng điệu trong tác phẩm văn học, giọng điệu trong tiểu thuyết sững sờ và run rẩy. Tìm hiểu không gian văn hóa qua khái niệm không gian; phân loại (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Ngọc Trâm;  Advisor: Đào, Duy Hiệp (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tìm hiểu về phân tâm học như một lí thuyết phê bình văn học. Nghiên cứu thế giới tâm lí của nhân vật Jane Eyre qua nghệ thuật tiểu thuyết của Charlote Bronte. Trình bày những ẩn ức, ám ảnh về cái chết và tình yêu; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Đặng, Anh Đào (2008)

 • Khái quát một số nét chính về tác giả Emily Bronte và tiểu thuyết Đồi gió hú". Đi sâu phân tích không gian đặc thù của tác phẩm, thế giới của những nhân vật bất thường, giấc mơ và những ý niệm siêu hình được phản ánh trong tiểu thuyết, từ đó góp phần khẳn (...)"; Electronic Resources; Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008