Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 86 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Phát triển văn hóa với tư cách nền tảng tinh thần của xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Văn Phòng, người hướng dẫn; Dương, Minh Đức, người hướng dẫn; Trần, Thị Minh
2005Tư tưởng triết học kinh tế trong tác phẩm lí thuyết về công lí của John Rawls : Luận án TS CNDVBC & CNDVLS 5.01.02Lê, Hữu Nghĩa, Người hướng dẫn; Đoàn, Quang Thọ, Người hướng dẫn; Trần, Thảo Nguyên
2005Lôgíc vận động của khái niệm trong tư duy lý luận : Luận án TS. Triết học : 5.01.02Bùi, Thanh Quất, Người hướng dẫn; Nguyễn, Thanh Tân
1995Triết học Mác xít-Quá trình hình thành và phát triển (Giai đoạn Mác - Ăng ghen và Lênin) : Luận án PTS. Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử: 5.01.02TS Nguyễn Duy Quý; Lê, Doàn Tá
2005Nhân tố con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 5 01 02Phạm, Ngọc Quang, Người hướng dẫn; Hoàng, Thái Triển
2013Vấn đề con người trong cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 60 22 80 05Hoàng, Chí Bảo, người hướng dẫn; Dương, Văn Thịnh, người hướng dẫn; Hà, Quang Trường
2009Vận dụng sự sáng tạo của Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vào đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Lê, Văn Quang, người hướng dẫn; Đoàn, Đức Hiếu, người hướng dẫn; La, Đình Mão
2012Vấn đề chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong các trường Đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Phạm, Ngọc Anh, người hướng dẫn; Dương, Văn Thịnh, người hướng dẫn; Vũ, Thanh Bình
2012Ảnh hưởng của tâm lý tiểu nông đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Lưu, Minh Văn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thúy Vinh; Cao, Thị Sính
2008Quan điểm của Mác, Ăngghen, Lênin về nhà nước xã hội chủ nghĩa và việc vận dụng để xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân ở Việt Nam hiện nay : Luận án TS. Triết học: 62 22 80 05Trần, Phúc Thăng, Người hướng dẫn; Trương, Quốc Chính