Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 114 (Search time: 0.04 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2007ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ВЬЕТНАМСКИХ СТУДЕНТОВ – РУСИСТОВ НА ПРОДВИНУТОМ ЭТАПЕ = Dạy đọc văn bản văn học cho sinh viên Việt Nam học tiếng Nga ở giai đoạn nâng cao. ДиссертацияNguyễn, Trọng Do, Науч. Рук; Nguyễn, Thị Cơ
2003Các cấu trúc chỉ nguyên nhân trong tiếng Nga và tương đương của chúng trong tiếng ViệtNguyễn, Ngọc Hùng, Người hướng dẫn; Đào, Hồng Thu
2009现代汉语助词“所”研究 = Nghiên cứu về trợ từ Sở" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phượng
2009High school students' perceptions of the benefits of the group work to their English language learning: a survey research in Ngoc Tao High School= Nhận thức của học sinh phổ thông về lợi ích của hoạt động nhóm đối với việc học tiếng Anh: nghiên cứu khảo sLê, Văn Canh , Supervisor; Vũ, Thị Hải
2009Telephone conversation openings in English and Vietnamese (from a language - cultural perspective) = Mở đầu hội thoại qua điện thoại trong tiếng Anh và tiếng Việt (Nhìn từ góc độ ngôn ngữ và văn hóa). M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Nguyễn, Văn Độ , Supervisor; Trần, Thị Thanh Hương
2009Hiding bad feelings in daily conversations in American and Vietnamese = Che giấu những cảm xúc không vui trong các cuộc hội thoại hàng ngày ở người Mỹ và người Việt Nam. M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15Đỗ, Thị Mai Thanh, supervisor; Cao, Thị Hậu
2009A study of correlative conjunctions as cohesive devices ( with reference to the upper-secondary English textbooks) = Nghiên cứu các liên từ tương liên như các phương tiện liên kết văn bản: liên hệ với sách giáo khoa tiếng Anh trung học phổ thông. M.A ThesTrần, Hữu Mạnh, supervisor; Vũ, Hồng Quang
2009A comparative study of the effect of a task-based teaching and traditional method to grammar instruction at Vietnamese upper secondary schools: an experimental research = Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của đường hướng dạy học trên cơ sở giao nhiệm vụ và phưLê ,Thế Nghiệp , supervisor; Lê, Thị Phương Thảo
2009A study on the effectiveness of using video in teaching listening for non-major English students at Phuong Dong University = Nghiên cứu tính hiệu quả của việc sử dụng Video trong dạy nghe cho sinh viên tiếng Anh không chuyên tại Trường Đại học Phương ĐôngLê, Thế Nghiệp, Supervisor; Bạch, Thị Hoàng Yến
2009РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ «В», «НА» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИХ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫК = Giới từ tiếng Nga B", "HA" và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация: 60 22 05"Vũ, Thị Chín, Науч. Рук; Lại, Thị Hồng Hạnh