Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1617 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Effectiveness of Indirect Corrective feedback in English writing at the Faculty of English, Hanoi National University of Education =Hiệu quả của chữa lỗi gián tiếp trong môn viết Tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. M.A Thesis LingNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Khánh
2013Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Yến
2013Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Hòa
2013Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Phạm, Thị Hạnh , supervisor; Hoàng, Thị Phương Loan
2013An exploratory study on the teaching and learning of TOEIC listening skill at a university in Hanoi = Nghiên cứu khảo sát việc dạy và học kỹ năng nghe TOEIC tại một trường đại học ở Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Kiều, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thu Trang
2013Negative pragmatic transfer in complaining by Vietnamese efl learners = Nghiên cứu về chuyển di ngữ dụng tiêu cực trong hành động ngôn từ phàn nàn của người Việt Nam học tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Hà, Cẩm Tâm, supervisor; Vũ, Thu Hà
2013A study on marriage- related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective) = Nghiên cứu về tục ngữ liên quan đến mối quan hệ hôn nhân trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Văn, Thị Thanh Bình, supervisor; Trịnh, Thị Hương Giang
2013The application of Communicative Language Teaching in teaching English speaking to non-English major students at Hanoi University of Industry = Nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong dạy nói tiếng anh cho sinh viên khônNguyễn, Huyền Minh, supervisor; Nguyễn, Thị Hoa
2010A cross-cultural study on American-Vietnamses verbal expressions in offering a gift and responding to a gift offer = Nghiên cứu giao thoa văn hóa Việt - Mỹ về cách sử dụng ngôn từ để tặng quà và nhận quà. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Hoàng, Thị Xuân Hoa, Supervisor; Ưng, Thị Thu Quyên
2010Wishes on the occasion of birthday, wedding and new year's holiday (or Christmas) in British and Vietnamese culture: a comparative study = Lời cầu chúc nhân dịp sinh nhật, cưới hỏi và lễ năm mới (hoặc giáng sinh) trong văn hóa Việt và Anh: một nghiên cứuNguyễn Văn Độ, Supervisor; Phạm, Thị Anh Đào