Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 1642 (Search time: 0.133 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2016越南学生使用现代汉语名量词偏误分析 = phân tích lỗi sai của sinh viên Việt Nam khi sử dụng danh lượng từ trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11Đỗ, Thị Thanh Huyền, người hướng dẫn; Hoàng, Thanh Giang
2016初级汉语综合课中的汉字教学设计 ——以河内国家大学所属外国语大学台湾境外专班为例 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục / \c ; Nghd. : TS.Hoa, Ngọc Sơn, người hướng dẫn; Cao, Thị Thu Hằng
2015现代汉语投资法术语及其汉译越方法研究 = Nghiên cứu về thuật ngữ luật đầu tư trong tiếng Hán hiện đại và cách dịch Hán - Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Phạm, Đức Trung , người hướng dẫn; Tô, Ánh Nguyệt, 1990-
2015越南学生初级阶段汉语连动句偏误分析 及教学策略 = Phân tích lỗi sai của học sinh Việt Nam khi sử dụng câu liên động trong giai đoạn tiếng Hán sơ cấp và một số đề xuất trong dạy học. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11Võ, Thị Minh Hà , người hướng dẫn; Trần, Thị Phương, 1977-
2015КОНСТРУКЦИИ С ВОЗВРАТНЫМИ ГЛАГОЛАМИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И СРЕДСТВА ИХ ПЕРЕДАЧИ НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК = Cấu trúc có động từ phản thân tiếng Nga và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 02 02Nguyễn, Hữu Chinh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Bích Thảo, 1981-
2016A contrastive analysis of deverbal nominalization in English and Vietnamese on the bbc.co.uk and the nhandan.com.vn from 2010 to 2014 from cognitive perspective = Phân tích đối chiếu sự danh hóa động từ trong tiếng Anh và tiếng Việt trong báo BBC.CO.UK vàHuỳnh, Anh Tuấn , Supervisor; Đoàn, Thị Huyền
2015СИСТЕМА УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИИ В ТРОПЦЕНТРЕ = Hệ thống bài tập dạy đọc tài liệu chuyên ngành sinh thái tại Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 14 01 11Nguyễn, Thị Phương Liên , người hướng dẫn; Vũ, Thị Việt Hà, 1981-
2015РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ О ЛЮБВИ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ = Tục ngữ Nga về tình yêu và các đơn vị tương ứng trong tiếng Việt . Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 02Lê, Đức Thụ , người hướng dẫn; Trần, Thị Hà, 1991-
2015The use of questions by native and non-native EFL teachers: a comparative analysis of functions = Việc sử dụng câu hỏi bởi các giáo viên bản ngữ và giáo viên dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ: Một nghiên cứu so sánh về chức năng. M.A. Thesis Linguistics: 60Trần, Hoài Phương, supervisor; Khuất, Mai An, 1991-
2015中国酒品牌名称的语言特征研究—与越南酒品牌名称对比 = Nghiên cứu đặc trưng ngôn ngữ của các nhãn hiệu rượu Trung Quốc - Đối chiếu với đặc trưng ngôn ngữ của các nhãn hiệu rượu Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ: 60 22 02 04Phạm, Ngọc Hàm, 1959 , người hướng dẫn; Chu, Xuân Hùng, 1977