Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 151 (Search time: 0.027 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Yến
2013Negative pragmatic transfer in complaining by Vietnamese efl learners = Nghiên cứu về chuyển di ngữ dụng tiêu cực trong hành động ngôn từ phàn nàn của người Việt Nam học tiếng Anh. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Hà, Cẩm Tâm, supervisor; Vũ, Thu Hà
2013The application of Communicative Language Teaching in teaching English speaking to non-English major students at Hanoi University of Industry = Nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong dạy nói tiếng anh cho sinh viên khônNguyễn, Huyền Minh, supervisor; Nguyễn, Thị Hoa
2009A study on English - Vietnamese liaison interpreting in HIV/AIDS programs of non - govermental organizations in Vietnam = Nghiên cứu về dịch nói giao tiếp Anh - Việt trong các dự án HIV/AIDS của Tổ chức Phi Chính phủ tại Việt Nam. M.A Thesis Linguistics:Lê, Hùng Tiến , Supervisor; Lê, Thị Thủy
2012Using the “case-study” activity to encourage the second year students of Business Administration at Hai Phong University to speak English = Sử dụng hoạt động“case-study” để khuyến khích sinh viên năm thứ hai ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Hải PhNguyễn, Việt Hùng , supervisor; Phạm, Thị Mến
2011现代汉语答谢话语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu lời nói cảm ơn trong tiếng Hán hiện đại (so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Huệ
2011Appropriate error-correction strategies in speaking lessons for the 10th form students at Hoa Lu A High school = Chiến lược chữa lỗi thích hợp trong các giờ dạy kỹ năng nói cho học sinh lớp 10 tại trường THPT Hoa Lư A. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Nguyễn, Bàng, supervisor; Bùi, Danh Toàn
2011An investigation into the perceptions and actual behaviors of the teachers and the students at the faculty of Foreign Language of Ho Chi Minh City University of Industry about group work in speaking lessons = điều tra quan điểm và hoạt động thực tế của giTô, Thị Thu Hương , supervisor; Hồ, Thị Hiền
2011The influence of students' beliefs on their speaking performance = tác động của niềm tin đối với khả năng nói của sinh viên. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Hà, Cẩm Tâm , supervisor; Trần, Thị Miên Viễn
2011An investigation into factors that hinder the participation of Univeristy students in English speaking lessons = khảo sát các yếu tố hạn chế sự tham gia của sinh viên trong giờ học nói tiếng Anh tại Trường đại học. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Lê, Thế Nghiệp , supervisor; Lê, Thị Mai