Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 95 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Hòa
2013Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Phạm, Thị Hạnh , supervisor; Hoàng, Thị Phương Loan
2013A study on marriage- related English and Vietnamese proverbs (From linguistic- cultural perspective) = Nghiên cứu về tục ngữ liên quan đến mối quan hệ hôn nhân trong tiếng Anh và tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Văn, Thị Thanh Bình, supervisor; Trịnh, Thị Hương Giang
2013The application of Communicative Language Teaching in teaching English speaking to non-English major students at Hanoi University of Industry = Nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong dạy nói tiếng anh cho sinh viên khônNguyễn, Huyền Minh, supervisor; Nguyễn, Thị Hoa
2013Designing an ESP reading syllabus for first-year students of Architecture at Hanoi University of Business and Technology = Thiết kế chương trình đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ nhất Khoa Kiến trúc trường ĐH Kinh doanh vàNgô, Hữu Hoàng, supervisor; Trần, Nguyệt Minh
2012现代汉语“人家、人、别人、他人、旁人”称呼语考究 ——与越南语相应词语对比 = Khảo sát các từ xưng hô “人家、人、别人、他人、旁人” trong tiếng Hán hiện đại ( có đối chiếu với hinh thức biểu đạt tương ứng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Cầm, Tú Tài, người hướng dẫn; Bùi, Thu Hạnh
2012现代汉语名词活用为形容词现象考察研究 —与越南语相对应的语言现象对比 = Nghiên cứu cách dùng linh hoạt của danh từ sang tính từ trong tiếng Hán hiện đại – đối chiếu với tiếng Việt hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn; Lê, Thị Tuyết Mai
2012带有“酉”字作为部首的汉字考察 = Khảo sát các chữ Hán có chứa chữ dậu" làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Phạm, Ngọc Hàm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan
2010Étude comparative de l’acte d’invitation en français et en vietnamien à travers les cartes d’invitation aux cérémonies = So sánh hành động mời trong tiếng Pháp và tiếng Việt qua các thiếp mời dự lễ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20Nguyễn, Vân Dung; Nguyễn, Hồng Hải
2012Acte d’excuse en francais et en vietnamien = Lời xin lỗi trong tiếng Pháp và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 20Nguyễn, Vân Dung; Nguyễn, Thị Thúy