Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 104 (Search time: 0.098 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017A study on teaching grammar with the use of “flip teaching” to childten at Popodoo English CenterLê, Thị Thu Phương
2014A case study on Vietnamese primary school teachers’ grammar teaching = một điển cứu về việc dạy ngữ pháp của giáo viên tiếng Anh tiểu học tại Việt Nam .M.A. Thesis Linguisitcs: 60 14 01 11Dương, Thị Nụ , supervisor; Hoàng, Thùy Linh
2011The present progressive tense and errors made by pupils at Hanoi Technical and professional skills training school = ( Thì Hiện tại tiếp diễn và những lỗi học sinh trường trung học Kỹ thuật và nghiệp vụ Hà Nội mắc. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Phùng, Thị Kim Dung, supervisor; Phạm, Thi Thu Hiền
2009现代汉语助词“所”研究 = Nghiên cứu về trợ từ Sở" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phượng
2009A comparative study of the effect of a task-based teaching and traditional method to grammar instruction at Vietnamese upper secondary schools: an experimental research = Nghiên cứu so sánh ảnh hưởng của đường hướng dạy học trên cơ sở giao nhiệm vụ và phưLê ,Thế Nghiệp , supervisor; Lê, Thị Phương Thảo
2010The meanings of the noun love in some English expressions (from cognitive semantics perspective) = Tìm hiểu ý nghĩa của danh từ Love" trong một số cụm từ trong tiếng Anh xét từ góc độ ngữ nghĩa học tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15"Hà, Cẩm Tâm, Supervisor; Nguyễn, Thị Thơm
2011Difficulties of the 10th form Students at Canh Tan high school in Learning Grammar and Some Possible Solutions = Những khó khăn của học sinh lớp 10 trường THPT Canh Tân trong việc học ngữ pháp và một số giải pháp khả thi . M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Dương, Thị Nụ, Supervisor; Lưu, Thanh Huyền
2009РУССКИЕ ПРЕДЛОГИ «В», «НА» И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ИХ ВО ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫК = Giới từ tiếng Nga B", "HA" và phương thức chuyển dịch sang tiếng Việt. Диссертация: 60 22 05"Vũ, Thị Chín, Науч. Рук; Lại, Thị Hồng Hạnh
2010An investigation into English major freshmen's perceptions on, attitudes towards and perferences for teacher's written corrective feedback at Hanoi University of Industry = Nhận thức, thái độ và mong muốn của sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành tiếng AnhThái, Hà Lam Thủy , Supervisor; Nguyễn, Thị Đan Quế
2011现代汉语方位词“中”、“里”、“内”比较研究(与越南语相对应的表达形式考察)= Nghiên cứu so sánh phương vị từ 中”、“里”、“内” trong tiếng Hán hiện đại (Khảo sát các hình thức biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Cầm, Tú Tài , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Huyền Trang