Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 104 (Search time: 0.021 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Les verbes modaux devoir", "falloir", "pouvoir", "vouloir" et leurs moyens d'expression équivalents en vietnamien". = Các động từ tình thái "devoir", "falloir", "pouvoir", "vouloir" và các dạng thức tương đương trong Tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ họcTrịnh, Đức Thái; Hà, Minh Phương
2012现代汉语名词活用为形容词现象考察研究 —与越南语相对应的语言现象对比 = Nghiên cứu cách dùng linh hoạt của danh từ sang tính từ trong tiếng Hán hiện đại – đối chiếu với tiếng Việt hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn; Lê, Thị Tuyết Mai
2012现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2010A study on the forms and meanings of lexical verb get" and Vietnamese equivalents = Nghiên cứu hình thái và ngữ nghĩa của động từ "Get" và những tương đương trong tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15"Võ, Đại Quang, supervisor; Đặng, Thị Thùy Vân
2010The meanings of the noun love in some English expressions (from cognitive semantics perspective) = Tìm hiểu ý nghĩa của danh từ Love" trong một số cụm từ trong tiếng Anh xét từ góc độ ngữ nghĩa học tri nhận. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15"Hà, Cẩm Tâm, Supervisor; Nguyễn, Thị Thơm
2012现代汉语答谢话语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu các quán ngữ có yếu tố động vật dùng để ví von với con người trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Hữu Cầu, người hướng dẫn; Phạm, Kim Chi
2011现代汉语粘补动词现象研究 = Nghiên cứu hiện tượng động từ gắn liền bổ ngữ trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Hữu Cầu, người hướng dẫn; Phạm, Thanh Hương
2011现代汉语副词“还”的用法 与越南语相对应的表达方式考察 = Khảo sát cách dùng của phó từ “Hái”trong tiếng Hán hiện đại và các cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt. Luận văn Ngôn ngữ học: 60 22 10Hà, Lê Kim Anh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Ngọc Hiền
2011现代汉语副词“也”的语义和用法特点(与越南语副词“cũng”对比) = Đặc điểm ngữ nghĩa, cách dùng của phó từ “也” trong tiếng Hán hiện đại (đối chiếu với phó từ cũng" trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Nguyễn, Hoàng Anh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Kim Dung
2011现代汉语无标记否定跟越南语相应表达手段的对比 = đối chiếu phương thức biểu đạt phủ định không dấu hiệu trong tiếng Hán hiện đại với hình thức tương đương trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Cẩm, Tú Tài , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Mai