Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-5 of 5 (Search time: 0.061 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Applying Problem-Solving Activities in Teaching Speaking Skills for the Second-year English-Major Students at Vietnam University of Commerce= Áp dụng các hoạt động giải quyết vấn đề trong dạy nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên Anh tại Đại học Thương mạiTrần, Xuân Điệp, Supervisor; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2012СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА СЛОВ- НАЗВАНИЙ ЖИВОТНЫХ В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ = Hệ hình cấu tạo từ của danh từ chỉ động vật trong tiếng Nga và tiếng Việt. Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 05 01Nguyễn, Hữu Chinh, Науч. Рук; Vũ, Đình Giáp, Науч. Рук; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2012现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2011Designing an ESP reading syllabus for the second-year students of Business Administration at the Waterway Transport Vocational College Number 1 = Thiết kế chương trình đọc tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ 2 ngành Quản trị kinh doanh Trường CaoNguyễn, Thụy Phương Lan, supervisor; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2010СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ПЕРЕДАЧА ЕЁ КОМПОНЕНТОВ НА ВЬЕТНАМСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ ГРУППЫ СЛОВ-НАЗВАНИЙ ЦВЕТА) = Hệ hình cấu tạo từ trong tiếng Nga và cách truyền đạt các thành tố của hệ hình sang tiếng Việt (Trên cơ sở ngữ liệu nhóm từ chỉ màu sắc)Nguyễn, Tùng Cương; Nguyễn, Thị Thanh Hà