Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lâm, Quang Đông (2015)

  • This MA minor thesis investigates the use of metaphors in headlines of some electronic articles on US presidential election campaign 2012. As the study applied the theoretical framework proposed by Lakoff and Johnson (1980), all three kinds of metaphors including structural, orientational, and ontological metaphors were found in 75 news headlines. Among 85 metaphorical expressions discovered in 75 article headlines, 67 were labeled as structural metaphors, making up 78.8%. It turned out that war terms appeared with the highest frequency among other source domains like sport competition, race, game, and business. While orientational metaphors were realized through 10 metaphorical expressions (corresponding to 11.8%), ontological metaphors were depicted in only 8 (equivalent to 9.4%)...

  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hằng (2017)

  • Luận văn đã tìm ra những khó khăn mà học viên tại trung tâm IQ Hải Phòng gặp phải nhiều nhất. Những khó khăn này liên quan đến các chủ đề không quen thuộc, từ vựng không quen thuộc, phát âm người học còn kém, trí nhớ hữu hạn, sự mất tập trung và việc thiếu ba kĩ năng của người học. Ba kĩ năng đó là kỹ năng đoán nghĩa một từ không quen thuộc, dự đoán điều người nói sắp nói và nhận dạng các dấu hiệu chuyển ý mà người nói sử dụng. Lý do chính đằng sau những khó khăn này là những hạn chế trong kĩ năng giảng dạy của giáo viên, thiếu chiến thuật, phát âm kém, và từ vựng hạn chế của học viên. Với mục đích là giúp đỡ học viên tiến bộ trong việc học nghe hiểu, người nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp. Về phía giáo viên, các thầy cô nên cải thiện kĩ năng giảng dạy của mình. Việc giúp đỡ h...