Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 174 (Search time: 0.088 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Teaching speaking skill to students with low English proficiency: difficulties and suggested solutions = Nghiên cứu về việc dạy kỹ năng nói cho người học có ngữ năng tiếng Anh yếu: những khoa khăn và giải pháp. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10Dương, Thị Nụ, supervisor; Nguyễn, Thị Vân
2010Face - saving strategies in teachers' Oral feedback in English classrooms - A Vietnamese - American cross-cultural study : M.A. Thesis Linguistics: 60 22 15Nguyễn, Quang, supervisor; Ngô, Thị Phương Lê
2013Effectiveness of Indirect Corrective feedback in English writing at the Faculty of English, Hanoi National University of Education =Hiệu quả của chữa lỗi gián tiếp trong môn viết Tiếng Anh tại Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội. M.A Thesis LingNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Khánh
2010Teacher's and students' evaluation of English 1.1 textbook in use at Vietnam University of Commerce = Đánh giá của giáo viên và sinh viên về giáo trình tiếng Anh 1.1 đang sử dụng tại trường Đại học Thương mại. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Nguyễn, Minh Huệ , Supervisor; Đoàn, Phương Ngân
2010Co-relationship between teacher-related factors and student's motivation in the context of Lomonoxop school, Hanoi = Quan hệ tương hỗ giữa yếu tố giáo viên và động lực học tập của học sinh trong ngữ cảnh trường THPT dân lập Lômônôxốp, Hà Nội. M.A Thesis LVăn, Thị Thanh Bình , Supervisor; Nguyễn, Thị Lan
2010A study on the main features of short jokes and implications for teaching speaking to students of grade 12 at Ngoc Tao Upper Secondary School = Nghiên cứu về đặc điểm chính của thể loại truyện cười ngắn và những ứng dụng trong việc dạy noNguyễn, Xuân Thơm, supervisor; Phan, Thị An
2013Using information gap activities to promote students' motivation and participation in speaking lessons for second year students in USSH, VNU = Sử dụng hoạt động khoảng trống thông tin để thúc đẩy động lực học và sự tham gia của sinh viên trong giờ học nóiCao, Thúy Hồng , supervisor; Ngô, Thị Khánh Ngọc
2010Teachers' perceptions of the task-based approach to speaking skills - a case of grade 11, Nguyen Hue gifted High School, Ha Dong, Hanoi = Nhận thức của giáo viên về đường hướng dạy học theo nhiệm vụ đối với kỹ năng nói: Nghiên cứu trường hợp lớp 11, trườnLê, Văn Canh, supervisor; Hoàng, Thùy Hương
2009High school students' perceptions of the benefits of the group work to their English language learning: a survey research in Ngoc Tao High School= Nhận thức của học sinh phổ thông về lợi ích của hoạt động nhóm đối với việc học tiếng Anh: nghiên cứu khảo sLê, Văn Canh , Supervisor; Vũ, Thị Hải
2010Using portfolio in teaching reading skill to second-year non English major student at University of Economics and Business- Vietnam National University = Vận dụng hồ sơ bài tập vào việc giảng dạy kỹ năng đọc cho sinh viên năm thứ hai không chuyên tiếng AnĐinh, Hải Yến, supervisor; Nguyễn, Quỳnh Hoa