Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 427 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Difficulties in teaching TOEIC speaking skills to students at Bac Ha International University = Những khó khăn trong việc dạy kĩ năng nói TOEIC cho sinh viên trường Đại học Quốc tế Bắc Hà. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Hoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Yến
2013Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Hòa
2013Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Phạm, Thị Hạnh , supervisor; Hoàng, Thị Phương Loan
2013An exploratory study on the teaching and learning of TOEIC listening skill at a university in Hanoi = Nghiên cứu khảo sát việc dạy và học kỹ năng nghe TOEIC tại một trường đại học ở Hà Nội. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Kiều, Thị Thu Hương, supervisor; Nguyễn, Thu Trang
2013The application of Communicative Language Teaching in teaching English speaking to non-English major students at Hanoi University of Industry = Nghiên cứu về việc áp dụng phương pháp thực hành giao tiếp trong dạy nói tiếng anh cho sinh viên khônNguyễn, Huyền Minh, supervisor; Nguyễn, Thị Hoa
2013A Study on Sentence Errors of the English Compositions of the Second Year Students at Diplomatic Academy of Vietnam = Nghiên cứu lỗi về câu trong các bài viết của sinh viên năm thứ hai học viện ngoại giao Việt Nam. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Hoàng, Văn Vân, supervisor; Nguyễn, Thị Hồng
2013An investigation on reading stratgey use among non English specialized students at High School for Gifted Students = Nghiên cứu việc sử dụng chiến lược đọc hiểu của học sinh không chuyên Anh ở trường THPT Chuyên. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Cao, Thúy Hồng , supervisor; Ninh, Thị Lan Anh
2013Designing an ESP reading syllabus for first-year students of Architecture at Hanoi University of Business and Technology = Thiết kế chương trình đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ nhất Khoa Kiến trúc trường ĐH Kinh doanh vàNgô, Hữu Hoàng, supervisor; Trần, Nguyệt Minh
2012Using the “case-study” activity to encourage the second year students of Business Administration at Hai Phong University to speak English = Sử dụng hoạt động“case-study” để khuyến khích sinh viên năm thứ hai ngành quản trị kinh doanh Trường đại học Hải PhNguyễn, Việt Hùng , supervisor; Phạm, Thị Mến
2009English compound nouns in a contrastive analysis with the Vietnamese equivalents and some implications for teaching and learning vocabulary in the textbook English for the hotel and tourist industry" = Danh từ ghép tiếng Anh trong sự so sánh đối chiếu vớiTrần, Hữu Mạnh, Supervisor; Dương, Thị Ngọc Anh