Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 141 (Search time: 0.167 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2017The semantics of color expressions in John Milton’s poem Paradise Lost: a conceptual-metaphor-based study = Ý nghĩa của những cụm từ chỉ màu sắc trong bài thơ "Thiên đường đã mất" của John Milton: nghiên cứu ẩn dụ ý niệm. M.A. Thesis. Ngôn ngữ và văn hoá nước ngoài: 602202Trần, Thanh Phương
2011Teachers' attitution towards using checking techniques in teaching vocabulary at Bacninh specialized High School Bacninh province = Quan điểm của giáo viên đối với việc sử dụng các thủ thuật kiểm tra trong việc dạy từ vựng tại trường THPT Chuyên Bắc Ninh,Khoa, Anh Việt, supervisor; Ngô, Thùy Dung
2012Using semantic mapping to teach ESP vocabulary to final-year students of finance and accounting at Hanoi tourism college = Sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa để dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm cuối, chuyên ngành tài chính và kế toán, trường CaoLê, Văn Canh , supervisor; Phạm, Thị Hạnh
2012“竹”字作为部首的汉字研究 = Nghiên cứu những chữ Hán có chứa “竹TRÚC” làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Hoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
2010现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao" của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Nguyễn, Thị Thu Hà , người hướng dẫn; Lê, Thị Hoài Thu
2011ОМОНИМЫ В РУССКОМ И ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКАХ = Từ đồng âm trong tiếng Nga và tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ Nga: 60 22 05Đinh, Thị Thu Huyền, người hướng dẫn; Nguyễn, Mạnh Hải
2011СИНОНИМЫ РУССКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С СИНОНИМАМИ ВЬЕТНАМСКОГО ЯЗЫКА = Từ đồng nghĩa tiếng Nga đối chiếu với từ đồng nghĩa tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 05Vũ, Thị Chín, người hướng dẫn; Phạm, Thị Thúy Hà
2012Dificulties in memorizing ESP vocabulary in the couse book English for finance" faced by the second-year non-English major students at the Academy of Finance and some suggested solutions = Những khó khăn mà sinh viên năm thứ 2 không chuyên trường học việnLê, Thế Nghiệp , Supervisor; Phạm, Thị Tâm
2011Difficulties in learning computer-related vocabulary of students of computer science at Yen Bai teachers' training college and some solutions = nghiên cứu những khó khăn trong việc học từ vựng tiếng Anh chuyên ngành tin của sinh viên tin Trường Cao đẳng sDương, Thị Nụ , supervisor; Vương, Thị Thu Hòa
2011A VietNamese-English cross-cultural study on the use of address forms to express formality = Nghiên cứu về cách sử dụng từ xưng hô diễn tả sự trang trọng trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Đỗ, Thị Mai Thanh, supervisor; Tạ, Thị Kim Ngôn