Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 136 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Investigating teaching and learning vocabulary based on Form-Focused Instruction at Ha Long Gifted High School = Nghiên cứu việc dạy và học từ vựng dựa trên nền tảng hình thức - nội dung làm tâm điểm tại trường THPT Chuyên Hạ Long . M.A Thesis LinguisticsNguyễn, Thị Bách Thảo, supervisor; Nguyễn, Thị Hòa
2013Improving English vocabulary retention by using memory strategies: An action research = Nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng tiếng Anh bằng cách sử dụng các thủ thuật ghi nhớ: nghiên cứu hành động. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10Phạm, Thị Hạnh , supervisor; Hoàng, Thị Phương Loan
2009A comparative study of lexical cohesive devices through some English and Vietnamese fables = Nghiên cứu so sánh các phương tiện liên kết từ vựng thông qua một số truyện ngụ ngôn Anh và Việt. M.A Thesis Linguistics: 60 22 15Trần, Xuân Điệp, supervisor; Bùi, Thùy Anh
2012带有“酉”字作为部首的汉字考察 = Khảo sát các chữ Hán có chứa chữ dậu" làm bộ thủ. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Phạm, Ngọc Hàm, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Lan
2012现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2009English compound nouns in a contrastive analysis with the Vietnamese equivalents and some implications for teaching and learning vocabulary in the textbook English for the hotel and tourist industry" = Danh từ ghép tiếng Anh trong sự so sánh đối chiếu vớiTrần, Hữu Mạnh, Supervisor; Dương, Thị Ngọc Anh
2012汉语中含“脸/面”字的词语研究, 与越南语对比 = Nghiên cứu các từ ngữ chứa chữ liăn/miàn" trong tiếng Hán (có so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Nguyễn, Hữu Cầu, người hướng dẫn; Hoàng, Phương Thúy
2011The Effect of explicit vocabulary teaching on ESP students' vocabulary acquisition - a quasi-experimental research in Vung Tau Vocational Tourism College = hiệu quả của việc dạy từ vựng một cách rõ ràng, cụ thể đối với sự tiếp nhận từ vựng của sinh viên tHoàng, Thị Xuân Hoa, supervisor; Nguyễn, Thị Nhung
2011Teachers' linguistic and pedagogical challenges in teaching ESP vacabulary to the third-year students of Electronics Engineering at Ho Chi Minh Universtiy of Industry Based in Thanh Hoa = Những khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếngVũ, Mai Trang , supervisor; Hoàng, Thị Hải Đường
2011从《汉语新词新语年编》系列看汉语新词新语特点 = Nghiên cứu đặc điểm từ ngữ mới tiếng Hán thông qua bộ sách biên tập từ ngữ mới tiếng Hán hàng năm". Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Hà, Lê Kim Anh, người hướng dẫn; Phạm, Thị Nga