Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Văn Độ (2016)

 • Mục tiêu của nghiên cứu là để chứng minh hiệu quả của bản đồ tư duy trong việc cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng của sinh viên năm thứ nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự và đánh giá thái độ của họ với phương pháp này. Thông qua việc thu thập và phân tích số liệu một cách hệ thống, nghiên cứu đã rút ra những kết luận như sau: Kết quả phân tích đã chứng minh việc sử dụng bản đồ tư duy trong dạy từ vựng giúp sinh viên có sự tiến bộ đáng kể trong khả năng ghi nhớ từ vựng. Hơn nữa, đa phần các học viên đều có những thái độ tích cực với phương pháp học này.

 • Thesis


 • Authors: Đinh, Thị Thảo;  Advisor: Hoa, Ngọc Sơn , người hướng dẫn (2010)

 • 70 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Ngôn ngữ Hán -- Trường đại học Ngoại Ngữ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; 为了达到以上的目的,本论文要完成以下几项任务:(1) 综述一下现代汉语“个”字研究现状. (2)对现代汉语“个”字进行探索,指出其分类、特点和用法。(3)对越南学生学习“个”字进行考察,找出学生常犯的错误,并分析偏误的成因,进而指出有关教学建议。; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Thanh;  Advisor: Nguyễn, Thúy Hương (2010)

 • Electronic Resources; This thesis paper investigates the lexical cohesive devices used in the English version of Aesop’s fables translated by Laura Gibbs in 2002. In this study, the theoretical knowledge of discourse, cohesion and fable as a genre of discourse is offered. Some of the previous studies on the similar issue are also reviewed briefly for reference. The data for analysis is from twenty five of Aesop’s fables that are chosen randomly from the collection of World’s Classics.

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Dung;  Advisor: Nguyễn, Quang (2016)

 • This paper reports a quasi -experimental research that aimed to address the impacts of collocation teaching on grade 11 students‟ vocabulary improvements. Data for the study including two proficiency tests and a follow - up questionnaire were collected from 92 students at Son Tay High school. In this study, 46 students who followed the conventional vocabulary teaching methods belong to control group, and 46 others participated in experimental group in which they are exposed to different strategies related to collocation learning. The scores taken from the two tests were analyzed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) for Windows version 20.0 software package. The resu...