Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 81 (Search time: 0.002 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012面子理论视角下现代汉语嫌恶言语行为研究 (与越南语的对比) = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ chê trong tiếng Hán hiện đại dưới góc độ thể diện (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hằng
2012现代汉语“上”认知研究及其与越南语的“lên”对比 = Nghiên cứu tri nhận từ “shang” trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với từ lên" trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Hoa, Ngọc Sơn, người hướng dẫn; Hà, Thị Quỳnh Anh
2012现代汉语“形式动词”之考察 ——与越南语相对应表达形式对比 = Khảo sát hình thức biểu đạt của động từ hình thức" trong tiếng Hán hiện đại (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Cầm, Tú Tài, người hướng dẫn; Võ, Thị Phương Liên
2012现代汉语不定量词“点儿”和“些”研究 (与越南语相对应词语对比)= Nghiên cứu lượng từ bất định “ 点儿”và“些” trong tiếng Hán hiện đại ( đối chiếu với từ biểu thị nghĩa tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Vũ, Thị Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thanh Hà
2011现代汉语动态助词“过”在越南语里 相对应的表达形式考察 = Khảo sát hình thức biểu đạt tương ứng của tiếng Việt đối với trợ động từ “Guo” trong tiếng Hán. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Vũ, Thị Hà , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hoài Thu
2011现代汉语指令行为表示法研究 与越南语相对应的表达形式对比 = Nghiên cứu cách biểu đạt hành vi mệnh lệnh trong tiếng Hán (đối chiếu cách biểu đạt tương đương trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Cẩm, Tú Tài, người hướng dẫn; Ngô, Thị Trà
2012现代汉语“多”和“少”的不对称研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu hiện tượng không đối xứng của “多” và “少” trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Hà, Lê Kim Anh, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phương Nhung
2011现代 汉语问候语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu lời thăm hỏi trong tiếng Hán hiện đại (so sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang, người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thúy Hằng
2012现代汉语答谢话语研究 (与越南语对比) = Nghiên cứu các quán ngữ có yếu tố động vật dùng để ví von với con người trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Hữu Cầu, người hướng dẫn; Phạm, Kim Chi
2012现代汉语轻声研究 及越南学生汉语轻声发音情况考察 = Nghiên cứu thanh nhẹ trong tiếng Hán hiện đại và khảo sát tình hình phát âm thanh nhẹ của sinh viên Việt Nam. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Hoa, Ngọc Sơn, người hướng dẫn; Phạm, Thị Sao