Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 85 (Search time: 0.188 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2012现代汉语“上”认知研究及其与越南语的“lên”对比 = Nghiên cứu tri nhận từ “shang” trong tiếng Hán hiện đại (Đối chiếu với từ lên" trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Hoa, Ngọc Sơn, người hướng dẫn; Hà, Thị Quỳnh Anh
2012面子理论视角下现代汉语嫌恶言语行为研究 (与越南语的对比) = Nghiên cứu hành vi ngôn ngữ chê trong tiếng Hán hiện đại dưới góc độ thể diện (có đối chiếu với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn; Nguyễn, Thu Hằng
2010现代汉语儿化现象研究 = Nghiên cứu hiện tượng Er" hóa trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS.Ngôn ngữ học: 60 22 10"Trịnh, Thị Thu Hương
2009现代汉语助词“所”研究 = Nghiên cứu về trợ từ Sở" trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Phạm, Ngọc Hàm , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Phượng
2010现代汉语“搞”一词在越南语里相对应的表达形式考察 = Khảo sát các cách biểu đạt từ Gao" của tiếng Hán hiện đại trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10"Nguyễn, Thị Thu Hà , người hướng dẫn; Lê, Thị Hoài Thu
2012现代汉语里网络语言特点研究 (与越南语网络语言特点对比) = Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Hán hiện đại (So sánh với đặc điểm ngôn ngữ mạng trong tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học : 60 22 10Nguyễn, Văn Khang , người hướng dẫn; Trần, Thu Nga
2012现代汉语“吧”、“吗”、“呢”等 疑问语气词用法研究(与越南语对比)= Nghiên cứu cách dùng của trợ từ ngữ khí nghi vấn “吧”, “吗”, “呢” trong tiếng Hán hiện đại ( So sánh với tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Nguyễn, Thi Hà, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Hoài Tâm
2010现代汉语与鸟类动物有关的汉字考察 = Khảo sát những chữ Hán liên quan đến các loài chim trong tiếng Hán hiện đại. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Đỗ, Thị Thanh Huyền, người hướng dẫn; Ngô, Thị Hoài Linh
2009现代汉语新闻标题语言研究(与越南语新闻标题对比) = Nghiên cứu ngôn ngữ của tiêu đề bài báo trong tiếng Hán hiện đại (Có so sánh với tiêu đề bài báo tiếng Việt). Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10Hà, Lê Kim Anh , người hướng dẫn; Phùng, Thị Thu Trang
2012现代汉语财务会计术语及其汉越翻译研究=Nghiên cứu thuật ngữ kế toán tài vụ tiếng Hán hiện đại và vấn đề dịch sang tiếng Việt. Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 02 04Hoa, Ngọc Sơn, người hướng dẫn; Lê, Thị Đông Vinh, 1979-