Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Kim Oanh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 62 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Trình bày các kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử phần mềm bao gồm: các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (định nghĩa, lý do, vai trò và mục tiêu của kiểm thử), tiến trình thực hiện kiểm thử bao gồm những giai đoạn nào, các công việc cần thực hiện tro (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bảo Tạo;  Advisor: Nguyễn, Hữu Ngự (2013)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu nền tảng công nghệ 3G, kiến trúc mạng 3G, đánh giá được những ưu điểm nổi bật của công nghệ 3G so với các công nghệ 2G; 2,5G trước đây. Nghiên cứu một số vấn đề về đảm bảo an ninh an toàn thông tin di động, đánh giá thực trạng và nguy cơ mất an (...); Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Trường;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu hệ thống kho dữ liệu ngân hàng hiện có, từ đó phân tích, đánh giá và đưa ra các mặt hạn chế của hệ thống cũ. Đề xuất hệ thống kho dữ liệu mới nhằm cải tiến các mặt hạn chế của mô hình cũ. Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo mô hình mới (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Ngân;  Advisor: Cao, Tuấn Dũng (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết Bản đồ trực tuyến (Web Cartography) về kiến trúc, cách biểu diễn thế giới thực, các phương pháp hiển thị dữ liệu không gian, quy trình phát hành bản đồ trực tuyến, các nguyên tắc bản đồ học phát triển cho bản đồ trực tuyến v.v.. Phương pháp xây dựng bản đồ trực tuyến trên nền mã nguồn mở sử dụng các công cụ MapServer, CSDL không gian PostgreSQL, xây dựng quy trình công nghệ thành lập và phát hành bản đồ trực tuyến trên Intemet. Ứng dụng Really Simple Syndication (RSS) cập nhật mới cơ sở dữ liệu, thử nghiệm ứng dụng “ứng dụng bản đồ thời tiết Việt Nam” lên mạng Internet trên cơ sở những vấn đề đã được nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Văn Lĩnh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 51 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Đưa ra các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần mềm, thiết kế kiến trúc phần mềm, một số kiểu kiến trúc phần mềm tiêu biểu. Giới thiệu các bước thiết kế kiến trúc phần mềm và đánh giá ưu nhược điểm của thiết kế kiến trúc phần mềm. Mô tả về quy trình khám chữ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Phương Thức;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 42 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày các kiến thức cơ bản liên quan đến đặc tả và kiểm chứng thiết kế của Hệ thống tương tranh gồm: Máy hữu hạn trạng thái, máy dịch chuyển trạng thái có gán nhãn và công cụ hỗ trợ kiểm chứng Điều khiển các hành động trong mô hình (LTSA). Nghiên cứu m (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Minh Hạnh;  Advisor: Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn (2007)

 • Giới thiệu các đặc trưng cơ bản, các lợi ích, các chuẩn, một số lĩnh vực ứng dụng, các vấn đề bảo mật và thách thức của tác tử di động; Trình bày các tính chất tác tử của Java, những đức tính của Java hỗ trợ thích hợp cho tác tử di động và giới thiệu về nề (...); Luận văn ThS. Công nghệ thông tin 60 48 10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; 66 tr. + CD-Rom

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Minh Khuê;  Advisor: Lê, Anh Cường, người hướng dẫn (2009)

 • 75 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Giới thiệu các vấn đề lý thuyết về kiến trúc phần mềm, về các mô hình ứng dụng trực tuyến. Tìm hiểu các vấn đề về nhu cầu độc lập thiết bị trong thời đại phát triển công nghệ mạng ngày nay, đồng thời nghiên cứu các kỹ thuật hỗ trợ nhận dạng thiết bị, phục (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nhâm, Như Liêm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về phát triển phần mềm định hướng mẫu: đưa ra những hạn chế của việc phát triển phần mềm hướng đối tượng truyền thống, từ đó nêu bật đặc trưng và lợi ích của phương pháp phát triển phần mềm định hướng mẫu, đồng thời trình bày cách tiếp cận phát triển định hướng mẫu với các pha khác, các bước cụ thể như phân tích yêu cầu, thiết kế. Giới thiệu một số mẫu đã áp dụng trong thực tế. Ứng dụng phát triển phần mềm định hướng mẫu để giải quyết bài toán xây dựng hệ thống kiot cho thuê trên nên web: giới thiệu về bài toán “Hệ thống cho thuê kiot trên nền web” và quá trình ứng dụng phát triển định hướng mậu để thực hiện các bước triển khai bài toán. Cài đặt bài toán và đánh giá: trình bày việc lựa chọn ngôn ngữ và môi trương triển khai chương trình theo tiến trình, phương p...