Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Kim Oanh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 62 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Trình bày các kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử phần mềm bao gồm: các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (định nghĩa, lý do, vai trò và mục tiêu của kiểm thử), tiến trình thực hiện kiểm thử bao gồm những giai đoạn nào, các công việc cần thực hiện tro (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Bảo Tạo;  Advisor: Nguyễn, Hữu Ngự (2013)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu nền tảng công nghệ 3G, kiến trúc mạng 3G, đánh giá được những ưu điểm nổi bật của công nghệ 3G so với các công nghệ 2G; 2,5G trước đây. Nghiên cứu một số vấn đề về đảm bảo an ninh an toàn thông tin di động, đánh giá thực trạng và nguy cơ mất an (...); Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013

 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Trường;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu hệ thống kho dữ liệu ngân hàng hiện có, từ đó phân tích, đánh giá và đưa ra các mặt hạn chế của hệ thống cũ. Đề xuất hệ thống kho dữ liệu mới nhằm cải tiến các mặt hạn chế của mô hình cũ. Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo mô hình mới (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Ngân;  Advisor: Cao, Tuấn Dũng (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý thuyết Bản đồ trực tuyến (Web Cartography) về kiến trúc, cách biểu diễn thế giới thực, các phương pháp hiển thị dữ liệu không gian, quy trình phát hành bản đồ trực tuyến, các nguyên tắc bản đồ học phát triển cho bản đồ trực tuyến v.v.. Phương pháp xây dựng bản đồ trực tuyến trên nền mã nguồn mở sử dụng các công cụ MapServer, CSDL không gian PostgreSQL, xây dựng quy trình công nghệ thành lập và phát hành bản đồ trực tuyến trên Intemet. Ứng dụng Really Simple Syndication (RSS) cập nhật mới cơ sở dữ liệu, thử nghiệm ứng dụng “ứng dụng bản đồ thời tiết Việt Nam” lên mạng Internet trên cơ sở những vấn đề đã được nghiên cứu.

 • Thesis


 • Authors: Nhâm, Như Liêm;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về phát triển phần mềm định hướng mẫu: đưa ra những hạn chế của việc phát triển phần mềm hướng đối tượng truyền thống, từ đó nêu bật đặc trưng và lợi ích của phương pháp phát triển phần mềm định hướng mẫu, đồng thời trình bày cách tiếp cận phát triển định hướng mẫu với các pha khác, các bước cụ thể như phân tích yêu cầu, thiết kế. Giới thiệu một số mẫu đã áp dụng trong thực tế. Ứng dụng phát triển phần mềm định hướng mẫu để giải quyết bài toán xây dựng hệ thống kiot cho thuê trên nên web: giới thiệu về bài toán “Hệ thống cho thuê kiot trên nền web” và quá trình ứng dụng phát triển định hướng mậu để thực hiện các bước triển khai bài toán. Cài đặt bài toán và đánh giá: trình bày việc lựa chọn ngôn ngữ và môi trương triển khai chương trình theo tiến trình, phương p...

 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Thị Thanh Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ (2012)

 • Mô tả bài toán và giải pháp: trình bày vấn đề của tổ chức Sở hữu trí tuệ, bài toán đặt ra là xây dựng phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ quản trị xét nghiệm đơn quốc. Đề xuất phương án mô hình hệ thống sẽ xây dưng và công nghệ sử dụng, kiến trúc phần mềm và các chức năng của hệ thống. Trình bày một số vấn đề cơ bản về lý thuyết và công nghệ được sử dụng để giải quyết bài toán: công nghệ Framework và mô hình MVC (Model-View-Controller), và một số công cụ tích hợp vào hệ thống như Mygeneration (công cụ sinh mã truy cập lược đồ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ tầng Model), công cụ TestWord (thư viện hỗ trợ soạn thảo văn bản theo mẫu Template định sẵn, hỗ trợ tầng View và Controller), công nghệ XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations – Ngôn ngữ định kiểu mở rộng chuyển đổi – hỗ trợ chuyển đổi ...

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ánh Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Văn Vinh (2011)

 • Tổng quan về phân loại đối tượng học tập trong đào tạo điện tử. Trình bày những lý thuyết cơ bản về logic mờ, mạng nơ ron nhân tạo, cung cấp cách nhìn tổng quát nhất về quá trình làm mờ hóa, suy diễn, giải mờ và quá trình huấn luyện mạng nơ ron nhân tạo. Áp dụng lý thuyết về logic mờ và mạng nơ ron cho bài toán phân loại đối tượng học tập, các bước thực hiện. Giới thiệu về chương trình cài đặt và tập trung thử nghiệm việc phân loại cho bộ dữ liệu gồm 200 mẫu, từ đó đánh giá được khả năng ứng dụng của phương pháp kết hợp logic mờ - mạng nơ ron cho việc phân loại đối tượng người học.

 • -


 • Authors: Đoàn, Văn Phi;  Advisor: Trương, Ninh Thuận (2015)

 • Trong các giao dịch truyền thống, chúng ta vẫn sử dụng giấy tờ, công văn cùng với chữ ký và con dấu. Việc giao dịch, trao đổi thông tin trên môi trường internet cũng cần có một cơ chế tương tự và chữ ký số được sử dụng để phụcvụchomôitrường này. Khác với chữ ký thường có thể phải mất nhiều thời gian để giám định khi cần thiết, chữ ký số có thể được giám định, xác nhận nhanh với các công cụ điện tử. Cũng thế,chứng thực số là một dịch vụ trên internet tương tự như việc công chứng giấy tờ, văn bản thông thường. Cụ thể,chữ ký số là một giải pháp công nghệ đảm bảo tính duy nhất cho một người khi giao dịch thông tin trên mạng, đảm bảo các thông tin cung cấp là của người đó. Liên quan đến vấn đề này có ba yếu tố: Chữ ký số, chứng thư số và chứng thực số.