Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Phùng, Thanh Sơn;  Advisor: Trương, Anh Hoàng (2010)

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu nắm bắt rõ về Z3 và JPF. Sau đó bước đầu tích hợp thành công Z3 vào JPF (mở rộng JPF với Z3) để có thể sinh tự động dữ liệu kiểm thử chương trình Java cho các bài toán mà hiện nay JPF không thể thực hiện được. (ví dụ: sinh tự động dữ liệu cho số học phi tuyến tính).; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Kim Oanh;  Advisor: Phạm, Ngọc Hùng , người hướng dẫn (2011)

 • 62 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Electronic Resources; Trình bày các kiến thức tổng quan nhất về kiểm thử phần mềm bao gồm: các khái niệm cơ bản về kiểm thử phần mềm (định nghĩa, lý do, vai trò và mục tiêu của kiểm thử), tiến trình thực hiện kiểm thử bao gồm những giai đoạn nào, các công việc cần thực hiện tro (...)

 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Phạm, Thế Quế (2009)

 • Tổng quan về Mobile IP: khái quát về giao thức, các phiên bản Mobile Ipv4, Mobile Ipv6, về thuật toán chọn đường trong giao thức Mobile IP, qua đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm của giao thức. Tổng quan về 4G: khái quát về mạng di động 4G, các hệ thống thông tin di động 4G. An toàn và bảo mật trong MOBILE IP & 4G.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Tiến;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2010)

 • Để giải quyết cho các vấn đề an toàn truyền thông và bảo vệ bản quyền tài liệu số, đặc biệt là ảnh số thì việc xây dựng một hệ thống có sử dụng kĩ thuật nhúng thủy vân là một giải pháp tối ưu. Do vậy mục đích của luận văn là xây dựng hệ thống sử dụng kĩ thuật thủy vân: Sự an toàn trong quá trình truyền thông và bảo vệ bản quyền dữ liệu đa phương tiện. Về kĩ thuật nhúng thủy vân, luận văn tập trung vào việc xây dựng các phương thức thích hợp cho việc nhúng và tách dấu thủy vân sử dụng một số kĩ thuật biến đổi trên miền DCT và DWT.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Cầu;  Advisor: Phương, Minh Nam (2010; 2015-02-10)

 • Cấu trúc của Luận văn gồm có phần Mở đầu, 4 Chương và phần Kết luận. Chương 1, Khái niệm cơ sở về mạng tích hợp, đặc điểm mạng tích hợp, sự cần thiết của việc xây dựng mạng tích hợp. Chương 2, nghiên cứu các dòng công nghệ như công nghệ chuyển mạch IP, công nghệ chuyển mạch ATM và công nghệ chuyển mạch MPLS. Chương 3, nghiên cứu các cơ chế đảm bảo chất lượng dịch vụ. Chương 4, xây dựng giải pháp, mô hình mạng tích hợp cấp bộ của CISO, Nortel và Juniper.

 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Như Long;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2011)

 • Tìm hiểu tổng quan về VoIP, kiến trúc, cấu trúc kết nối, các dịch vụ VoIP cung cấp. Tìm hiểu các nguy cơ tấn công vào hạ tầng mạng VoIP, từ đó tìm hiểu các công nghệ, thuật toán bảo mật sử dụng để chống lại các nguy cơ tấn công đó (...)