Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hà, Xuân Trường;  Advisor: Phạm, Hồng Thái (2013)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Nghiên cứu hệ thống kho dữ liệu ngân hàng hiện có, từ đó phân tích, đánh giá và đưa ra các mặt hạn chế của hệ thống cũ. Đề xuất hệ thống kho dữ liệu mới nhằm cải tiến các mặt hạn chế của mô hình cũ. Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống theo mô hình mới (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Liên;  Advisor: Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn (2004)

 • 122 tr. + Đĩa CD - Rom; Luận văn giới thiệu tổng quan về khai phá dữ liệu. Trình bày chi tiết về các kiến thức liên quan đến khai phá luật kết hợp, một số thuật toán tiêu biểu về khai phá luật kết hợp cũng như đánh giá độ phức tạp của các thuật toán này. Trình bày két quả xây dựn (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thắm;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • • Nghiên cứu tổng quan về mô hình Điện toán đám mây (Cloud Computing) • Nghiên cứu về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) • Nghiên cứu cấu trúc CSDL ứng dụng trong điện toán đám mây • Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Điện toán đám mây của Google, cấu trúc CSDL Google Bigtable, Datastore • Xây dựng CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng điện toán đám mây của Google cho bài toán tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung quanh một vị trí trên bản đồ

 • Thesis


 • Authors: Đặng, Đức Thảo;  Advisor: Trần, Đình Quế, Người hướng dẫn (2007)

 • 89 tr. + CD-ROM; Trình bày các vấn đề cơ bản của phân lớp dữ liệu đa quan hệ, sự khác biệt giữa dữ liệu đa quan hệ và dữ liệu phẳng, một số cách tiếp cận giải quyết bài toán phân lớp dữ liệu đa quan hệ. Tập trung khảo sát hệ thống FOIL - một hệ thống lập trình quy nạp tiêu (...); Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Cao, Hùng Cường;  Advisor: Hồ, Thuần, Người hướng dẫn (2007)

 • 71 tr. + CD-ROM; Mô tả lý thuyết về khai phá dữ liệu (KPDL), cây quyết định và độ đo mờ nói chung, kỹ thuật về KPDL. Trình bày thuật toán quy nạp cây quyết định mờ: biểu diễn của nhận thức không chắc chắn trong bài toán phân loại, định lượng nhận thức không chắc chắn, luật (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007