Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Phạm, Thế Quế (2009)

 • Tổng quan về Mobile IP: khái quát về giao thức, các phiên bản Mobile Ipv4, Mobile Ipv6, về thuật toán chọn đường trong giao thức Mobile IP, qua đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm của giao thức. Tổng quan về 4G: khái quát về mạng di động 4G, các hệ thống thông tin di động 4G. An toàn và bảo mật trong MOBILE IP & 4G.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thắng;  Advisor: Phạm, Văn Hội (2006)

 • Trình bày tổng quan: về công nghệ ghép kênh theo sóng, về giao diện chuẩn hóa hệ thống truyền dẫn quang WDM và các tham số phần thu, phần phát và sợi quang; Trình bày cơ sở của khuyếch đại quang sợi pha tạp đất hiếm, các tham số của bộ khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium và các ứng dụng của EDFA trong thông tin quang; Trình bày hệ thống song công với các linh kiện cơ bản, cách truyền trên sợi quang và cấu hình truyền dẫn sử dụng EDFA, tiến hành thiết kế hệ thống song công, xây dựng các chuẩn tính toán, phần mềm tính toán và bài toán tính toán cụ thể

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Nhung;  Advisor: Lê, Văn Phùng (2007)

 • Nghiên cứu, phân tích và thiết kế Hệ thống Thông tin Quản lý Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp-ERP trên cơ sở phân tích hiện trạng sử dụng, các ưu nhược điểm, từ đó tập trung nghiên cứu phân tích và thiết kế một số quy trình cơ bản và cần thiết nhất.; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Vương, Thị Hạnh;  Advisor: Lê, Phê Đô; Phùng, Văn Ổn (2017)

 • Giới thiệu mô hình trường học thông minh trên thế giới và ở Việt Nam. Giới thiệu các hàm băm an toàn SHA1, SHA2 và họ các hàm băm SHA3. Ứng dụng các hàm băm SHA3 vào chữ ký số. Chương trình demo ứng dụng chữ ký điện tử đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quy trình ra đề thi của trường học thông minh.

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Công Hòa;  Advisor: Ngô, Quốc Tạo, người hướng dẫn (2012)

 • 58 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Đưa ra các kiến thức cơ bản về kỹ thuật giấu tin và thủy vân, từ đó chỉ ra thủy vân là một nhánh của giấu tin. So sánh các phương pháp thủy vân trên miền không gian, miền tần số và thủy vân thuận nghịch (TVTN). Tuy nhiên, mục đích của thủy vân khác hoàn to (...); Electronic Resources