Search

Current filters:

Search

Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Minh Thắng;  Advisor: Phạm, Văn Hội (2006)

  • Trình bày tổng quan: về công nghệ ghép kênh theo sóng, về giao diện chuẩn hóa hệ thống truyền dẫn quang WDM và các tham số phần thu, phần phát và sợi quang; Trình bày cơ sở của khuyếch đại quang sợi pha tạp đất hiếm, các tham số của bộ khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium và các ứng dụng của EDFA trong thông tin quang; Trình bày hệ thống song công với các linh kiện cơ bản, cách truyền trên sợi quang và cấu hình truyền dẫn sử dụng EDFA, tiến hành thiết kế hệ thống song công, xây dựng các chuẩn tính toán, phần mềm tính toán và bài toán tính toán cụ thể

  • -


  • Authors: Bùi, Đức Tùng;  Advisor: Chu, Duc Trinh (2015)

  • Surface acoustic wave (SAW) devices have been widely used in a variety of applications, either in consumer electronics or in industrial, commercial, medical and military applications or equipment. Nowadays, the telecommunication industry is the largest user of these devices but SAW based devices have many attractive features to be explored. Because of their small size, high sensitivity to external physical parameters and the properties of the film deposited on the SAW substrate, these devices can react very fast to the changes in the environmental conditions. SAW sensors have some advantages such as

  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Thanh Vũ (2017)

  • Đề xuất giải pháp cập nhật thông tin định tuyến cho mạng trên chip tái cấu hình có khả năng tự thích ứng với các thay đổi cấu hình do có bộ định tuyến rời khỏi mạng. Giải pháp cập nhật định tuyến cho phép thay đổi đường đi của thông tin linh hoạt để thích ứng với các thay đổi cấu hình mạng trên chip ngay cả khi hệ thống đang hoạt động. Đồng thời giải pháp này vẫn giữ được ưu điểm của hoạt động định tuyến tĩnh tại nguồn cho các giao tác truyền thông không tái cấu hình để bảo đảm được hiệu quả truyền thông tối ưu cho toàn hệ thống. Phát triển kiến trúc bộ định tuyến có khả năng tái cấu hình nhằm thực thi giải pháp nêu trên. Tiếp đó, kiến trúc này được mô hình hóa để đánh giá hoạt động truyền thông tái cấu hình. Kiến trúc bộ định tuyến đã được mô tả chi tiết bằng ngôn ngữ phần cứng VH...