Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 62 (Search time: 0.004 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Ứng dụng phân tích mẫu chuỗi tuần tự vào việc phát hiện thói quen sử dụng các ứng dụng trên thiết bị di động : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Hà Nam; Đào, Thế Mẫn
2012Ứng dụng khai phá luật kết hợp trong phân tích dữ liệu sử dụng web : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Hà Nam , người hướng dẫn; Nguyễn, Vương Thịnh
2011Nghiên cứu và ứng dụng các phương pháp học máy nhằm tăng cường hiệu quả các dịch vụ giá trị gia tăng của mạng di động Beeline : Luận văn ThS. Công nghệ thông tinNguyễn, Hà Nam , người hướng dẫn; Trịnh, Việt Long
2001Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song: ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Hà, Quang Thuỵ, Người hướng dẫn; Trần Vũ Hà
2012A feature-based opinion mining model on product reviews in Vietnamese = Mô hình khai phá quan điểm dựa trên đặc trưng các đánh giá sản phẩm trong tiếng Việt. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01Hà, Quang Thụy, người hướng dẫn; Vũ, Tiến Thành
2013Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật học máy để dự đoán chứng khoán bằng ngôn ngữ R : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Văn Vinh; Phạm, Quốc Hùng
2013Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Hà Nam; Đỗ, Nam Tiến
2011Ứng dụng tính toán đám mây trong việc cung cấp dịch vụ cơ sở dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Ngọc Hóa , người hướng dẫn; Phạm, Xuân Chinh
2003Vấn đề phát hiện luật kết hợp trong cơ sở dữ liệu và khai phá dữ liệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thoa
2003Nghiên cứu một số phương pháp khai phá dữ liệu và thiết kế, xây dựng ứng dụng khai phá dữ liệu trên kho dữ liệu khách hàng của Bưu điện Thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Vũ, Đức Thi, người hướng dẫn; Đoàn, Nhật Minh