Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 64 (Search time: 0.203 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2014Nghiên cứu giải pháp quản lý khách hàng hiệu quả dựa trên hướng tiếp cận khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01 04Nguyễn, Hà Nam, người hướng dẫn; Đào, Thị Thu Hiền
2008Nghiên cứu một số kỹ thuật khai phá dữ liệu cho bài toán dự đoán rủi ro tín dụng : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Nguyễn, Đức Dũng, người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Toàn
2010Nghiên cứu, xây dựng phương pháp trích chọn đặc trưng dựa trên giải thuật phân lớp Random Forest : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Hà Nam , người hướng dẫn; Nguyễn, Cương
2011Phụ thuộc hàm xấp xỉ và ứng dụng trong khai phá dữ iệu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Vũ, Đức Thi , người hướng dẫn; Nguyễn, Minh Huy
2013Khai phá luật kết hợp dựa trên lý thuyết đại số gia tử : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Hà Nam; Đỗ, Nam Tiến
2006Ứng dụng khai phá dữ liệu trong khai thác cơ sở dữ liệu tích hợp nghành giao thông vận tải : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin : 1.01.10Phùng, Văn Ổn, Người hướng dẫn; Nguyễn, Hạnh Phúc
2011Khai phá mẫu phổ biến, luật kết hợp và thước đo tương quan : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Nguyễn, Công Điều , người hướng dẫn; Vũ, Mỹ Hạnh
2002Kho dữ liệu - Data Warehouse. Một số vấn đề khai phá dữ liệu: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Vũ, Đức Thi, Người hướng dẫn; Lê Mạnh Cường
2001Luật kết hợp theo tiếp cận lý thuyết tập thô và khai phá dữ liệu song song: ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Hà, Quang Thuỵ, Người hướng dẫn; Trần Vũ Hà
2012Khai phá dữ liệu về kết quả học tập của học sinh trường Cao đẳng nghề Văn Lang Hà Nội : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Đỗ, Trung Tuấn, người hướng dẫn; Nguyễn, Đăng Nhượng