Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Quang Vinh, Người hướng dẫn (2006)

  • 117 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN), phân tích ưu nhược điểm của các mô hình VPN và công nghệ triển khai các loại hình dịch vụ trên VPN. Giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn (MPLS), các thành phần cơ bản, giao thức định tuyến và phân phối nhãn. Nghiên cứu mộ (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Lê, Văn Phùng (2009)

  • Xác định yêu cầu bài toán hệ thống thông tin quản lý giáo dục bậc tiểu học Việt Nam. Khái quát về phương pháp phân tích và thiết kế hướng cấu trúc, nghiên cứu quy trình phát triển một hệ thống thông tin theo hướng có cấu trúc. Phân tích các yêu cầu nghiệp (...)