Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hoàng Chiến;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về phân lớp 802.11 MAC trong các mạng không dây. Phân tích nguyên nhân của sự không công bằng trong các mạng AD HOC không dây: vấn đề không công bằng luồng trong các mạng Ad Hoc không dây; Một số cơ chế đảm bảo công bằng luồng trong mạng không dây (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương;  Advisor: Nguyễn, Văn Tam (2009)

 • Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN - Vitual private network), các loại mạng riêng ảo hiện nay: Overlay VPN, Site to site VPN. Nghiên cứu mạng riêng ảo trên nền công nghệ MPLS như: đặc điểm mạng MPLS, các khái niệm cơ bản trong kiến trúc MPLS, phương thức hoạt động (...)

 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Cao Thanh;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt (2011)

 • Nghiên cứu các đặc điểm của mạng MANET. Xem xét bài toán định tuyến trong mạng MANET và các giải pháp có thể. Phân loại các giao thức định tuyến mạng MANET. Xây dựng thí nghiệm mô phỏng và tích hợp một số giao thức định tuyến mạng MANET vào bộ mô phỏng NS2 (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Hà;  Advisor: Hoàng, Xuân Huấn (2010)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan. Chương 2: Trình bày kiến thức tổng quan về máy tìm kiếm Web. Chương 3: Trình bày các kiến thức về phân cụm tài liệu và vấn đề tách từ Tiếng Việt. Chương 4: Trình bày tổng quan về lý thuyết tập thô và mô hình tập thô dung sai (...)

 • Thesis


 • Authors: Trần, Đình Tùng;  Advisor: Nguyễn, Đình Việt, người hướng dẫn (2008)

 • 86 tr. + CD-ROM; Giới thiệu về đường truyền vệ tinh, phân tích các đặc điểm của đường truyền vệ tinh, các vấn đề phát sinh khi kết nối qua đường truyền vệ tinh. Giới thiệu về sự phát triển của Internet, mô hình kiến trúc TCP/IP, phân tích giao thức TCP, một số thuật toán đ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Liệu;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2009)

 • Hệ thống hóa các khái niệm toán học cơ bản về: các cấu trúc đại số; số học trên Modulo; trường Galoa; lý thuyết số. Giới thiệu hệ mật mã khóa công khai; hệ mật trên đường cong Elliptic; hệ mật trên không gian không giao hoán; hàm băm. Trình bày các mô hình (...)

 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Chiến;  Advisor: Nguyễn, Hoài Sơn, người hướng dẫn (2007)

 • 69 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng WLAN với những điểm cơ bản của IEEE 802.11 MAC, phân tích những hạn chế QoS đối với IEEE 802.11 MAC. Trình bày chi tiết hỗ trợ chất lượng dịch vụ đối với IEEE 802.11e, ảnh hưởng của sự mất công bằng và một số kỹ thuật đảm bảo sự công bằng (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007