Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 102 (Search time: 0.018 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2001UML và ứng dụng dể xây dựng mô hình cho hệ thông tín dụng: ThS. Công nghệ thông tin: 1 01 10Nguyễn, Quốc Toản, Người hướng dẫn; Mai, Thị Thanh Hường
2012Tagset evaluation and automatical error verrification in pos tagged corpus = Đánh giá tập nhãn và xác định lỗi tự động trong kho ngữ liệu đã gán nhãn. Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 01Nguyễn, Phương Thái , người hướng dẫn; Đỗ, Thị Thanh Tâm
2011Phát triển các hệ thống tin học quản lý theo mô hình ERP trong các doanh nghiệp tại Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Nguyễn, Ngọc Bình , người hướng dẫn; Bùi, Thị Hồng Hạnh
2009Một số quy trình suy diễn trong hệ mờ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Bùi, Công Cường, người hướng dẫn; Hồ, Khánh Lê
2011Phát triển dịch vụ quản lý và phân phối tài nguyên trong điện toán đám mây : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 06 02 25 96Nguyễn, Trọng Phúc , người hướng dẫn; Trần, Thị Ngọc Trâm
2011Nghiên cứu, phát triển phương pháp tính độ tương tự câu truy vấn trong hệ tìm kiếm và ứng dụng thử nghiệm vào một hệ tìm kiếm thực thể tiếng Việt: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 05Hà, Quang Thụy , người hướng dẫn; Nguyễn, Thị Thu Chung
2006Cấu trúc dữ liệu đa phương tiện và mô hình cơ sở dữ liệu hình ảnh : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10Đỗ, Trung Tuấn, Người hướng dẫn; Trần, Thanh Lưu
2009Nghiên cứu giải pháp mạng ngang hàng cho hệ thống truyền hình theo yêu cầu : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 15Nguyễn, Văn Tam, người hướng dẫn; Cao, Lê Mạnh Hà
2012Nghiên cứu đề xuất xây dựng mạng xã hội học tập tại Việt Nam : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60 48 10Trương, Anh Hoàng, người hướng dẫn; Lê, Thị Nhị
2007Một số thuật toán cải tiến trong nâng cao chất lượng ảnh vân tay : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 1.01.10Ngô, Quốc Tạo, Người hướng dẫn; Đào, Thanh Khiết