Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Liên;  Advisor: Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn (2004)

 • 122 tr. + Đĩa CD - Rom; Luận văn giới thiệu tổng quan về khai phá dữ liệu. Trình bày chi tiết về các kiến thức liên quan đến khai phá luật kết hợp, một số thuật toán tiêu biểu về khai phá luật kết hợp cũng như đánh giá độ phức tạp của các thuật toán này. Trình bày két quả xây dựn (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Khoa Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: Nguyễn, Ngọc Bình (2011)

 • Tổng quan về hệ thống tin học quản lý và mô hình ứng dụng ERP; đề xuất mô hình ứng dụng ERP cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Trình bày hiện trạng triển khai ERP trên thế giới và tại Việt Nam, dẫn chứng một số bài viết về sự thành công trong triển khai ERP ở một vài doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam. Xây dựng hệ thống quản lý sản xuất theo mô hình ERP cho công ty TNHH Fami kết nối với hệ thống Asia ERP của công ty cổ phần phát triển phần mềm Asia. Phân tích thiết kế hệ thống quản lý sản xuất. Trong phần này thực hiện phân tích thiết kế hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ phân tích.

 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Ngọc Trâm;  Advisor: Nguyễn, Trọng Phúc , người hướng dẫn (2011)

 • 91 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa cơ sở lý luận: nghiên cứu về ảo hóa và các vấn đề xung quanh điện toán đám mây như khái niệm, các đặc điểm của điện toán đám mây, các mô hình điện toán đám mây và so sánh điện toán đám mây với điện toán lưới. Nghiên cứu về tầng quản lý và phân (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Lưu, Thi Quỳnh Hoa;  Advisor: Kiều, Văn Hưng , người hướng dẫn (2011)

 • 53 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày một cách rõ ràng phương pháp xác định các mối quan hệ huyết thống bằng các mô hình xác suất thống kê. Nghiên cứu phương pháp xác định mối quan hệ huyết thống giữa hai người, ba người. Cụ thể các mối quan hệ huyết thống ở đây bao gồm: mối quan hệ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khánh Lê;  Advisor: Bùi, Công Cường (2009)

 • Tìm hiểu về cơ sở của logic mờ, các toán tử trong logic mờ như t-chuẩn, t-đối chuẩn, phép phủ định, phép kéo theo, hàm thuộc, phép hợp thành... Trình bày khái niệm, định nghĩa của luật mờ và hệ mờ trên cơ sở các luật mờ; kiến thức cơ bản về kiến trúc, các bước suy diễn của hệ suy diễn mờ và một số phương pháp suy diễn trong hệ mờ. Nghiên cứu các phương pháp lập luận xấp xỉ trong hệ mờ: các mô hình ngôn ngữ, mô hình Mamdani và đặc biệt là mô hình Takagi-Sugeno-Kang với đầu ra của hệ suy diễn không phải là biến mờ đơn mà là một hàm đầu ra. Giới thiệu bộ công cụ logic mờ của phần mềm Matlab - bộ công cụ với đầy đủ các tính năng để thiết kế và xây dựng các hệ suy diễn mờ rất hữu ích; đồng thời giới thiệu bài toán thiết kế hệ suy diễn điều khiển tín hiệu đèn giao thông, sử dụng để cài đặ...

 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn (2008)

 • 119tr. + CD-ROM; Trình bày một số khái niệm toán học và lý thuyết cơ bản về mật mã học (mã hoá và ký số). Giới thiệu về tiền điện tử: khái niệm, cấu trúc của một đồng tiền điện tử; mô hình giao dịch và các tính chất của tiền điện tử. Nêu các bài toán phổ biến có thể phát s (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Liệu;  Advisor: Hồ, Văn Canh (2009)

 • Hệ thống hóa các khái niệm toán học cơ bản về: các cấu trúc đại số; số học trên Modulo; trường Galoa; lý thuyết số. Giới thiệu hệ mật mã khóa công khai; hệ mật trên đường cong Elliptic; hệ mật trên không gian không giao hoán; hàm băm. Trình bày các mô hình (...)