Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hà;  Advisor: Trần, Quang Vinh, Người hướng dẫn (2006)

 • 117 tr. + CD-ROM; Tổng quan về mạng riêng ảo (VPN), phân tích ưu nhược điểm của các mô hình VPN và công nghệ triển khai các loại hình dịch vụ trên VPN. Giới thiệu công nghệ chuyển mạch nhãn (MPLS), các thành phần cơ bản, giao thức định tuyến và phân phối nhãn. Nghiên cứu mộ (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Phạm, Minh Triển;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn (2006)

 • 79 tr. + CD-ROM; Nêu một số khái niệm cơ bản về hệ Mimo: Nhiễu, fading, các ràng buộc công suất và tỷ số SNR, hợp kênh không gian. Nghiên cứu dung năng của hệ thống Mimo, dung năng kênh tất định và kênh ngẫu nhiên, các ảnh hưởng của tương quan fading lên dung năng của kênh (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thông -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • Thesis


 • Authors: Tô, Hồng Nam;  Advisor: Trần, Hồng Quân, người hướng dẫn (2006)

 • 119 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Giới thiệu tổng quan công nghệ UWB và các đặc trưng cơ bản của tín hiệu; Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật truyền hình tín hiệu băng cục rộng trên kênh vô tuyến như: tạo tín hiệu UWB, các phương pháp điều chế UWB, dãy xung, bộ phát UWB, truyền sóng tín hiệ (...); Electronic Resources

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quang Huy;  Advisor: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn (2007)

 • Luận văn ThS Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; 118 tr. + CD-ROM; Giới thiệu về ATM-MPLS (Phương thức truyền tải không đồng bộ - chuyển mạch nhãn đa giao thức), công nghệ chuyển mạch MPLS và định tuyến trong MPLS. Qua nghiên cứu các cấu trúc của các mạng MPLS, lựa chọn thiết bị MPLS cho ATM, thiết kế mạng MPLS, xác định (...)

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Mạnh Cường;  Advisor: Nguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn (2006)

 • 90 tr. + Đĩa mềm; Giới thiệu mạng giao thức định tuyến MANET và bài toán định tuyến trong mạng. Trình bày về các giao thức định tuyến trong mạng MANET, phân loại các giao thức, mô tả chi tiết một số giao thức tiêu biểu và so sánh giữa các giao thức. Mô phỏng MANET bằng bộ m (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và Thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources