Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến , người hướng dẫn (2011)

  • 94 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Nêu lên một số khái niệm cơ bản về đại số, số học, các khái niệm về mã hóa, chữ ký số cũng như độ phức tạp thuật toán. Tìm hiểu về đường cong Elliptic, một số hệ mật trên đường cong Elliptic và các tình huống xuất hiện khi sử dụng các hệ mật trên. Nghiên c (...); Electronic Resources

  • Thesis


  • Authors: Lê, Thị Thu;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2011)

  • Nêu rõ khái niệm, đặc điểm, lợi ích cũng như các vấn đề gặp phải khi thực hiện hợp đồng điện tử (HĐĐT). Phân tích một số hình thức ký kết và thực hiện hợp đồng điện tử hiện nay. Tìm hiểu những công cụ sử dụng trong bảo vệ thông tin hợp đồng. Nghiên cứu một (...)