Search

Current filters:

Search

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Như Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Xuất , người hướng dẫn (2013)

  • Luận văn ThS. Hệ thống Thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Trình bày những vấn đề lý thuyết làm cơ sở cho các chương sau như nén dữ liệu, Zero Crossing, phép biến đổi Cosine, phép biến đổi Wavelet Haar, hệ số tương quan Peason. Trình bày cơ sở lý thuyết về âm thanh, tiếng nói và nhận dạng tiếng nói. Trình bày các (...); Electronic Resources