Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Đình Thắng;  Advisor: Nguyễn, Trí Thành (2010)

 • Giới thiệu nêu lên mục đích của lập trình song song, những khó khăn của lập trình song song truyền thống, dẫn đến yêu cầu một mô hình lập trình song song kiểu mới linh hoạt hơn. Tổng quan về đơn vị xử lý đồ họa (GPU).

 • Thesis


 • Authors: Vũ, Đức Thông;  Advisor: Đỗ, Năng Toàn (2010)

 • Tổng quan về thực tại ảo và mô phỏng. Trình bày khái niệm, tầm quan trọng, ưu điểm và nhược điểm của thực tại ảo, hệ thực tại ảo trong mô phỏng. Nêu lên tầm quan trọng của lửa và ý nghĩa của mô phỏng lửa. Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của kỹ thuậ (...)

 • Thesis


 • Authors: Giang, Thị Thu Huyền;  Advisor: Đoàn, Văn Ban (2010)

 • Tổng quan về khai phá dữ liệu: chương này giới thiệu quá trình khai phá dữ liệu và phát hiện tri thức, phương pháp khai phá dữ liệu, ứng dụng và một số khó khăn trong khai phá dữ liệu. Khai phá các luật kết hợp song song: chương này trình bày tóm tắt luật (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Trang;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2010)

 • Giới thiệu tổng quan về cơ sở dữ liệu đa phương tiện, xếp hạng tài liệu và các yếu tố cơ bản phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin. Khái quát về một hệ thống truy tìm thông tin (IR) tiêu biểu và cụ thể là truy tìm tài liệu văn bản. Đề cập đến vấn đề chỉ mục (...)

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Phương Thái (2010)

 • Khái quát về bài toán phân tách cụm danh từ và các nghiên cứu trước đó cũng như kết quả đã đạt được về bài toán này. Trình bày một số thuật toán điển hình phân tách cụm danh từ, từ đó chọn ra hướng tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Việt. Giới thiệu một số phương (...)