Search

Current filters:

Search

Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Thanh Huyền;  Advisor: Phạm, Thế Quế (2009)

 • Tổng quan về Mobile IP: khái quát về giao thức, các phiên bản Mobile Ipv4, Mobile Ipv6, về thuật toán chọn đường trong giao thức Mobile IP, qua đó đánh giá ưu điểm, nhược điểm của giao thức. Tổng quan về 4G: khái quát về mạng di động 4G, các hệ thống thông tin di động 4G. An toàn và bảo mật trong MOBILE IP & 4G.

 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Thắm;  Advisor: Đặng, Văn Đức (2013)

 • • Nghiên cứu tổng quan về mô hình Điện toán đám mây (Cloud Computing) • Nghiên cứu về dịch vụ dựa trên vị trí (Location Based Services – LBS) • Nghiên cứu cấu trúc CSDL ứng dụng trong điện toán đám mây • Nghiên cứu, ứng dụng mô hình Điện toán đám mây của Google, cấu trúc CSDL Google Bigtable, Datastore • Xây dựng CSDL trong dịch vụ dựa trên vị trí trên nền tảng điện toán đám mây của Google cho bài toán tìm kiếm các điểm đặt cột ATM xung quanh một vị trí trên bản đồ

 • Thesis


 • Authors: Hồ, Khánh Lê;  Advisor: Bùi, Công Cường (2009)

 • Tìm hiểu về cơ sở của logic mờ, các toán tử trong logic mờ như t-chuẩn, t-đối chuẩn, phép phủ định, phép kéo theo, hàm thuộc, phép hợp thành... Trình bày khái niệm, định nghĩa của luật mờ và hệ mờ trên cơ sở các luật mờ; kiến thức cơ bản về kiến trúc, các bước suy diễn của hệ suy diễn mờ và một số phương pháp suy diễn trong hệ mờ. Nghiên cứu các phương pháp lập luận xấp xỉ trong hệ mờ: các mô hình ngôn ngữ, mô hình Mamdani và đặc biệt là mô hình Takagi-Sugeno-Kang với đầu ra của hệ suy diễn không phải là biến mờ đơn mà là một hàm đầu ra. Giới thiệu bộ công cụ logic mờ của phần mềm Matlab - bộ công cụ với đầy đủ các tính năng để thiết kế và xây dựng các hệ suy diễn mờ rất hữu ích; đồng thời giới thiệu bài toán thiết kế hệ suy diễn điều khiển tín hiệu đèn giao thông, sử dụng để cài đặ...

 • Thesis


 • Authors: Đào, Minh Ngọc;  Advisor: Hồ, Văn Hương (2009)

 • Giới thiệu về thương mại điện tử, thực trạng thương mại điện tử ở Việt Nam và nhu cầu cấp thiết về bảo mật và an toàn thông tin, lý thuyết mật mã. Trình bày cơ sở lý luận về cơ sở hạ tầng khóa công khai, mật mã sinh trắc học và thuật toán mật mã sinh trắc học. Khảo sát thực trạng của việc bảo vệ khóa bí mật hiện nay (các thiết bị Token, SafeNet iKey, Biostik). Nghiên cứu các cách ứng dụng và đề xuất các giải pháp tích hợp sinh trắc học vào hệ thống PKI, qua đó đưa ra mô hình hoạt động cho hệ thống BioPKI

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tuyên;  Advisor: Lê, Vũ Hà , người hướng dẫn (2013)

 • 56 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ: 60 48 05. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Giới thiệu với người đọc khái quát một số phương pháp giả mạo ảnh số thường gặp, bao gồm lịch sử ra đời, các đặc điểm, đồng thời cũng trình bày một số kỹ thuật phát hiện ảnh số giả mạo hiện nay, để từ đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về lĩnh vực nhậ (...)