Search

Current filters:

Search

 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Huy;  Advisor: Vũ, Đức Thi (2011)

 • Phụ thuộc hàm và phụ thuộc hàm xấp xỉ gồm: Khai phá dữ liệu, phụ thuộc hàm, phụ thuộc hàm xấp xỉ. Xây dựng cây quyết định: Bảng quyết định; cây quyết định; ảnh hưởng của phụ thuộc hàm, phụ thuộc hàm xấp xỉ khi xây dựng cây quyết định.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Chinh;  Advisor: Hồ, Cẩm Hà (2011)

 • Những kiến thức cơ bản về thuật toán: nêu khái niệm về bài toán và thuật toán, các tính chất của thuật toán, xác định độ phức tạp của thuật toán,… và giới thiệu ba thuật toán quan trọng trên đồ thị mà học sinh Trung học phổ thông (THPT) sẽ được học.

 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Lê, Phê Đô (2011)

 • Giới thiệu sơ lược về một số khái niệm trong mật mã như: hệ mật mã, hệ mật mã khóa bí mật, hệ mật mã khóa công khai,... và một số kiến thức toán học như: các khái niệm về: số nguyên tố, số nguyên tố cùng nhau, tập Zn và , hàm Phi - EULER, quan hệ “Đồng dư” (...)